Arzon april 2022
Дамиши шикам ва роҳҳои табобати он
876

Дамиши шикам ва роҳҳои табобати он
Салом! МанСаида, зани 35-сола, сокинишаҳриҲисорвамодари 5 фарзандмебошам. Намедонам аз чӣсабаббошад, киду соли охиршикамам тез-тез дамишмекунад. Дар шикамамчунонбодибисёреҷамъмешавад, кибаъзанҳаттонафаскашӣбароямдушвормегардад. Азбаскимо дар як деҳаидурдастикӯҳистонумр ба сармебарем, аз паси кору бори хонавутарбияифарзандонватакудавизиндагӣшуда, вақтнамеёбам, кибароиташхисватабобат ба беморхонаравам. Илтимос, ягон роҳиосонитабобатидамишишикамробигӯед, то кихудро дар хона табобатнамоям.
Саида, аз дараиАлмосииҲисор.

ПосухитабибимардумӣСадриддиншоҳҶалолӣ
Хоҳариазиз,Саидабону! Саломатӣганҷибебаҳоаст. Пулу мол, хонаву дар ёфтмешавад, вале саломатӣ не, бинобар ин, кӯшишкунед, киновобаста ба имкониятушароитҳатман аз паси саломатиихудатоншавед. Ҳар як дардро, агар сари вақттабобаткунед, ба зудӣрешаканмешавад, вале беморӣкӯҳнашуда, дар вуҷудиинсонрешадавондангирад, табобаташдушвормешавадвадардеро, ки дар дуҳафта ё як моҳтабобат кардан мумкинбуд, як солудусолтабобат кардан лозиммеояд. Бароиҳаминманҳамчунтабиб ба шумомаслиҳатмедиҳам, кивақтёфта, як маротиба ба беморхонараведваузвҳоидохилиатонро ба пуррагӣташхиснамоед, чункишикам худ аз худ дамишнамекунад. Эҳтимолрӯдаҳоятонягониллатдоранд ё кори меъдаатонзаифгашта, боисидурустҳазмнашуданиғизовадамишкарданишикаммегардад. Алҳолманчанддавоиодиро ба шумотавсиямедиҳам, кидамишишикамро паст карда, бодро мебарорандвашуморо аз қабзиятраҳоӣмебахшанд, аммо бори дигартакрормекунам, кибарои ба пуррагӣхалосшудан аз дамишишикамшумобояд аз ташхисгузаредвасарчашмаибеморироаниқ карда, узвииллатдоштаротабобаткунед.

Нусхаиаввал
Бароибаровардани бод ва паст карданидамишишикамбаргизуфдавоибеҳтаринаст. Як қошуқикалонтухмубаргизуфротахминан дар 200 грамм об муддатеҷӯшонед, баъдан аз дока полонда соф кунед. Ин даворорӯзе се маротибадуқошуқӣнӯшиданлозимаст.
Нусхаидигар
Боз як гиёҳидигаре, кидамишишикамро паст вақабзиятробартарафмесозад, ин қоқӯаст. Решаиқоқуронағзакак шуста, хушккунед, баъд дар уғӯраккӯбед ё кафмолнамуда, ба шаклихокадароред. Ба ин даво 20 грамм баргизуфва 20 грамм арпабодиёнроилова карда, аз таркибиҳосилшудадуқошуқашро дар ним литр оби ҷӯшандозедвамуддатеҷӯшонед. Пас аз 5-10 дақиқаоташрохомӯшкунедвамонеддаво як-дусоатистад, баъданонро полонида соф кунед. Субҳушом пеш аз хӯрок аз ин даво 50 граммӣнӯшед, дамишишикаматоннестшуда, дигарқабзиятшумороазиятнамедиҳад.

Нусхаисеюм
Гоҳочунинҳаммешавад, кибосабабигирифтагиирӯдашикамдамишмекунад. Агарсабаби бод гирифтанишикаматонқабзият, яънегирифтагиирӯдаҳобошад, аз тухмизағирдидадавоибеҳтаренест. Тайёркардани ин давобисёросонаст. Як қошуқчаичойхӯрӣтухмизағирро дар як истакон об муддати 10 дақиқаҷӯшонда, хунуккунонедвасуҳбушом пеш аз хӯрокнӯшиҷонсозед. Тухмизағиргирифтагиирӯдаробартарафмекунадварӯдаҳотозашуда, шикаматондигардардвадамишнамекунад. Саломатбошед!

Поделиться новостью
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД