Arzon New
Дарди дили зани наркоман
08.09.2019
Shahlo
3115

Ман як зани бадбахт мехоҳам сарнавишти талхамро ба шумо нақл карда, каме ҳам бошад, диламро холӣ кунам. Модару хоҳарам барои пулу мол шуда, ҳаёти маро сӯхтанд.

18 –сола будам, ки маро фотиҳа краданд. Намедонистам, ки домдшавнада кист ва чи сурату сирате дорад. Чанд бор гуфтам, ки ақаллан як бор шаҳрро биёранд, охир надидаю надониста чӣ хел ман ба ӯ ба шавҳар мебароям, вале дар ҷавоб “духтари бешарм, айба намедонӣ? Домод бою бадавлат будааст. Холаам мегӯяд, ки хонаи сеошёнаву чанд мошини хориҷӣ дорад. Худоро шукр гӯй, ки зани чунин бойбача шуда, як умр гули чизро мехурию мепӯшӣ” гӯён ба даҳонаи мезад.

Ҳамин тавр маро ба касе, ки ҳатто номашро намеднистам, ба шавҳар доданд.

Рӯзи тӯй ҳама рақсу бозӣ мекарданд, вале ғам дар дили ман манзил гузошта, дарун-дарун месӯхтам. Ҳавлӣ пур аз меҳмону ҳама интизори омадани домод буданд. Аз ҳаяҷон мисли дарахти сафедор меларзидам. Ниҳоят навои карнаю сурнай ва садои «домод омад» баланд шуд. Пардаи тирезаро каме боло кардам, то домодро ақаллан як назар бубинам.

Марди миёнасоли ба сар як тоқии чоргул дошта ва ду ҷавон аз дарвоза даромаданд. Ман намедонистам, ки кадоме аз онҳо домод аст.

Вақте ки ба хонаи чодари арӯсӣ зада даромаданду марди тоқибасар ба сӯи ман омад, дилам аз дунё якбора ях барин сард гашт.Гӯё ҷон аз баданам майли рафтан дошта бошад, мадори дасту пойҳоям хушк шуда, нафас дар гулӯям печид.

Вақте ба худ омадам, ки аллакай дар мошин, дар паҳлӯи домоди 40-45 сола менишастам. Ҳуш аз сарам париду боз аз худ рафтам.

Ба худ омада ин дафъа як зани бадҳайбати бедандонро болои сарам дидам. Вай ба ман об медод. Ҳама дар атрофи ман, дар гирди арӯсаки аз ҳуш рафта ҷамъ шуда буданд. Аммо модарам бо хоҳараш боқимондаҳои чизи тӯйро ба сумкаҳояшон ҷой мекарданд.

Аввалин сухане, ки ман аз забони он зани бадҳайбат шунидам, ин «Арӯсаки зебое будааст, ҳайф бахташ сӯхт»,- буд. Аз алам чӣ гуфтанамро надониста «падарҷон» гуфтаму гиристам.

Ҳамин тавр зиндагии оғӯштаи ғам бароям оғоз шуд. Аз тӯй 15 рӯз гузашт, вале Раҳим то ҳол бо ман дар бораи ягон мавзӯъ сухан накарда буд. Ман, арӯсаки 18 сола барои ӯ гӯё вуҷуд надоштам.

Чизҳои арӯсиамро чун расми арӯсона ба сари тор овехта, бехабар аз нашъамандии шавҳарам ба ҷиҳозам аҳамият намедодам.

Баъди бист рӯзи тӯй либосҳо як-як аз сари тор гум шудан гирифтанд. Ҳар рӯз як чиз гум мешуд, вале ман аз хушдоманам инро пинҳон медоштам. Метарсидам, ки моро тӯҳмат мекунӣ гуфта, ғавғо мебардоранд.

Рӯзе хушдоманам бо чашмони гиряолуд ба ман рӯ оварда гуфт: «Духтаракам, маро бубахш, ки туро ба ғам оғӯшта кардам. Раҳим нашъаманд аст, ҳушёр шав, ки чизҳои хонаро бо нашъа иваз накунад».

Осмон бо шунидани хабари нашъамандии шавҳарам гӯё ба сарам фурӯ рехт. Аввал бо алам гириста хуноби дилро бо оби дида шустаму сипас чизҳои боқимондаро ба ҷомадоне ҷой намуда маҳкам кардаму ба хонаи модарам рафтам.

Модарам маро бо қошу қавоқи овезон пешвоз гирифта гапамро ҳатто шунидан нахост. Ночор рӯзи дигар ба кулбаи ғамборам баргаштам.

Вақте аз дар даромадам хушдоманам доду фарёдзанон «пешонии шӯри ман дар гӯр!»,- гуфта ба пешвозам баромад.

Аз ҳақиқати ҳол бехабар «модарҷон, чӣ шуд ба шумо?», -гуфта ӯро ба оғӯш гирифтам. Хушдоманам қариб як соат гиристу сипас воқеаи гузаштаро нақл кард:

«Духтарам, вақте ки ту ба хонаи модарат рафтӣ, Раҳим бо панҷ нафар ҷӯраҳои авбошаш ба хона омад. Ҷиҳози хонаро ба ҳар тараф партофтаю такорӯ карда, калиди ҷомандонро меҷуст. Ҳар қадар ҷустуҷӯ кард, калидро дарёфта натавонист. Яке аз ҳамнишинони нохалафаш маслиҳат дод, ки ҷомадонро бо ҳама асбобаш бо худ гирад. Раҳим чунин кард. «Ба либосҳои келинам нарас!» -гуфта, садди роҳаш гаштам, вале шавҳарат мушти обдоре ба сарам фаровард, ки дунё пеши чашмонам сиёҳ шуд. Хулоса, зӯрам ба писарам нарасиду вай ҷомадонро гирифта, бо ҷӯраҳояш баромада рафт. Намози хуфтан мехондам, ки Раҳимро ду нафар ҳамнишинони нохалафаш кашолакунон ба хона оварданд. Ӯ бо забони замбӯрмонандаш ғурра-ғурра чизе мегуфт, аммо мақсадашро фаҳмида намешуд.

-Чаро ба саволам ҷавоб намедиҳӣ, -гӯён маро аз рӯи ҷойнамоз кашида ба сӯи ҷевон партофт. Сарам ба парраи чӯби ҷевон бархӯрда кафид. Хун фаввора зада ҷорӣ шуд. Хайрият, ки бачаи ҳамсоя –Ромиш доду фарёди маро шунида, ба хона омад. Раҳим мехост маро буғӣ карда кушад. Ромиш маро аз чанголи хирсонаи писарам наҷот дод. Раҳим бештар ба ғазаб омада, маро монду ба Ромиш часпид.

Ромиш ӯро бо як азобе аз худ дур карда, баромада рафт.

Чанде нагузашта падари Ромиш-Абдунабӣ омад. Маро бо сари кафидаю чашму рӯйи сиёҳу кабуду хуншор дида, ба Раҳим нигоҳи нафратборе кард ва «Садқаи номи Раҳим ва ҳамин хел модар шавӣ»,-гӯён аз наздаш гузашт.


 

Гулнисо Маҳмудова мегӯяд: “Писарамро 3 табар заданд, чашмони ҷияни 14-солаамро кофта, ҳардуро ба дарё патофтанд ва дар ин ҳама Алиҷон ном як бачаи 15 соларо гунаҳкор медонанд. Ман ба ин шубҳа дорам, зеро...


Раҳим аз суханони Абдунабӣ ба ғазаб омада, ӯро дашномҳои гӯшношунид медод. Онҳо ба ҳам дарафтиданд. Раҳим маст бошад ҳам хари аз бӯи ҷав маст шуда барин ба Абдунабӣ зӯрӣ мекард.

 

Мехостам онҳоро аз ҳам ҷудо созам, аммо аз ҷой бархестанӣ мешудам, ки сиёҳие пеши чашмонамро мегирифту боз аз пой меафтодам.

Абдунабӣ худро аз чанголи Раҳим ба азоб халос карда, маро бо худ ба хонааш бурд. Саҳар ба хона баргашта дидам, ки аллакай ҳамаи ҷиҳози хонаро Раҳим фурӯхта пулашро барои нашъаҳои қарз гирифтааш додааст.

-Духтарам, Салима, маро бубахш! Гуноҳи ман аст, ки туро бо писари нопоки бемурувватам ҳамхона кардам. Се зани Раҳим ба ҷабри ин нашъаманд тоб наоварда, баромада рафтанд.

Гумон доштам. ки ин дафъа ақлаш ба сар мезанад, лекин кӯзапуштро фақат хоки гӯр рост мекардааст, -ҳасрат кард хушдоманам. Ба хонаи худам гузаштаму гиристам.

Аз гиряи бисёр монда шуда рӯи пӯстинчаи кунҷи хона хобам бурда мондааст.

Ҳамон сол зимистон хеле хунук буд. Дар хонаи хунук бекӯрпаву болишт дасту поям дир-дир меларзид.

Хушдоманам ба хунукиҳои фасли сармо тоб наоварда, бемор шуду моҳе нагузашта чашм аз олами ҳастӣ барбаст. Зиндагӣ бар дӯши мани бекасу кӯй бори гарон шуд. Шавҳарам ҳамоно ошиқи нашъа буду ҳафтаҳо бедарак гум мешуд. Намедонистам, ки дар куҷо, бо кӣ мегардаду чӣ кор мекунад.

Рӯзе дар хона нишаста будам, ки хабари марги Раҳим омад. Ба қавле «передазировка» шуда, дилаш аз кор мондааст. Аз ҳамсояҳо қарз гирифта, мурдаи шавҳари нашъамандамро ба хок супоридам.

Ҳамин тавр бо ранҷу азоби бисёр як сол дар хонаи Раҳим монда зиндагӣ кардам. Модару холаам дар ин муддат на аз ҳолам хабар гирифтанду на суроғам карданд. Дар мурдаи домодаш омаданро ҳам модарам ба худ ор донист.

Модарам маро ба коми бало тела дода, дар рӯзҳои душвортарину мудҳиштарин ёдам накарда бошад ҳам, Худованд хору зор шуданам нагузошт. Пас аз як сол писари раис хостгорам шуд. Хонаи Раҳимро фурӯхта ба қарзи дар мурдааш сарфшуда додаму ба писари раис ба шавҳар баромадам. Се гулписару ду духтари нозанин ва зиндагии хуррамона дорам.

Хабари ба писари раис хонадоршавиамро шунида модарам ба суроғам омад. Мани ҳазорон ғаму андӯҳро паси сар карда бо табассум ба пешвозаш баромадам.

Модарам аз корҳои нисбат ба ман, ба ҷигарбандаш кардааш пушаймон аст, ман бошам воқеаҳои мудҳиши аз сарам гузаштаро о ҳол фаромӯш карда наметавонам.

Салимаи бадбахт

                                                                                                                            

Поделиться новостью
Шарҳ
(15)
Сиёвуш Убайдзода 2019-09-11, 14:03
Хакикатро ки мегуяд?-Ба доди ин модари гамдида бирасед… Табиб пеш аз ҳама бояд инсони комил, дасту дил ва нияти поку виҷдони соф дошта бошад, он вақт бемор худро болидаруҳ ҳис намуда, дардро фаромуш месозад. Мутаасифона имруз дар кишвари Соҳибистиқлоли мо Тоҷикон на ҳама табибони муассисаҳои тиббӣ ва мутахассисони соҳаи тиб баҳри саломатии халқу давлат кӯшиши зиёдеро ба харҷ медиҳанд, баръакс, бархе аз онҳо ба мисли духтур Исомидин Хайрулло қасами ёдкардаи худро дар назди халқу Ватан яксу газошта ҷони инсонро ба тиҷорат табдил медиҳанд. Иброз дошт дар суҳбат ба мо Имаралиева Сурманисо модари Умарова Зебинисо сокини шаҳри Кулоб. Пас биёед аз ин ҳақиқат ҳарф бигуем! Имаралиева Сурманисо модари Зебинисои 18-сола мегуяд,ки мо,рӯзи 1-уми сунтиябри соли 2018-ум духтарам Зебинисоро барои ташхис аз Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷароҳии дилу рагҳо” бо хулосаи: “НМД.Маҷрои кушодаи артериалӣ 16 мм. Фишор дар шараёни шушӣ 105/65мм.с.с. Фишори артериалӣ 100/0мм.с.с Партоиш аз чап ба рост» ба Бемористони байналмилалии Ибни Сино бурдем. Даронҷо бо мо духтури кардиолог Юсупов Малика ҳамсӯҳбат шуд,ташхиси доплерӣ гузаронидашуда ва дискҳои аз Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳи дилу рагҳо”-овардаро аз дасти мо гирифта, ба духтур Исомидин Хайрулло барои дидан ва маслиҳат кардан бо духтури кардиолог Шамсиев Гуфрон Абдумавлонов доданд. Баъдан дар таърихи рузи 8-уми сентиябри соли 2018-ум моро барои гузаронидани ҷарроҳӣ ба Бемористони байналмилалии Ибни Сино даъват карданд ва Исомидин Хайрулло ба мо гуфт,ки хоҳаратон ба бемории «раждони парок серса» яъне нуқсони модарзоди бемори дили гирифтора аст ва инро бояд срочни апиратсия кардан даркор, агар накунен дар оянда ғамаш хоҳад дод. Ҳаминхел моро угаварит карданду гуфтанд. Маблағи гузаронидани ҷарроҳӣ 45-ҳазор сомониро ташкил медод. Марҳамат маблағро биёред мо ҷарроҳиро шуруъ мекунем. Ва мо дари хонаи ҳар як хешовандону наздиконро кӯфта, қарз гирифта, ҳамагӣ 42-ҳазору 400 сомониашро ҷамъоварӣ кардему худи ҳамон руз мо ба бемористон омадем ва маблағи ҷамънамудаи худро дар ҳаҷми 42-ҳазору 400 сомонӣ ба хазинаи бемористони Ибни Сино супорида, ӯҳдадорӣ гирифтем,ки боқимондаашро баъди ҷарроҳӣ гузаронидан месупорем. Баъдан чи шуд? Баъди супоридани маблағ, ҷарроҳон ҷарроҳиро соати 14:30 оғоз карда, соати 19:30 бо муваффақият ба анҷом расониданд. Ва баъди ҷарроҳи моро бо боваррии пурра ҷавоб доданду гуфтанд: Он чизе,ки ҷарроҳони “Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳи дилу рагҳо”-гуфтаанд, он чиз набудааст. Метавонед беморро баъди як ҳафта ба хона баред ва ҳатто метавонад пас аз як моҳ ба шавҳар барояд, дигар ягон хатар вуҷуд надорад. Бо ин суханҳои ширини бардуруғи худ мутахассисони “Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳи дилу рагҳо”-ро паст зада гуфтанд,ки “Чаро онҳо чунин воҳима кардаанд ва чӣ мақсад доштанд”?-гуфта худро сафед мекарданд. Модари Умарова Зебинисо Имаралиева Сурманисо гуфт: Баъди як шабонарӯз духтараш Зебинисо ба ҳуш омада ва ҳатто ҳамаро мешинохту мефаҳмид. Худи ҳамон шаб яъне 9-уми сентиябри соли 2018 Исомидинов Хайрулло,ки духтури табобатии духтарам Зебинисо буд дар бемористон навбатдори мекард. Вахтоки дар Эпадроми шаҳри Душанбе консерт оғоз шуд Исомидинов Хайрулло ба шогирдоне,ки дар курси сеюм таҳсил мекарданду барои таҷрибаомузи ба назди у омадабуданд дастур дод,ки бе иҷозати ман ягон кор накунед гуфта тахминан соати 18.35-беморо баҳоли худ гузошта номаълум ба куҷое баромада рафт. Пас аз 3 соат,ки дар Эпадроми шаҳри Душанбе 27-умин солгарди Истиқлолиятро ҷашн мегирифтанд садои сайлутпарони шуруъ шуд, ман аз духтари калониам Умарова Фазилат бо хоҳараш Умурова Робиямоҳ хоҳиш намудам,ки ба утоқи ҷароҳи рафта хоҳарашон Зебинисоро хавар гиранд то натарсад. Вахте,ки инҳо дохили утоқи ҷароҳи мешаванд мебинанд,ки дар чорум ошиёна тирезаҳои ҷароҳихона кушодаву он донишҷуёне,ки дарназдаш ҳузур доштанд баҳри ҳам телефонбози мекарданд. Он лаҳзаҳо аҳволи саломати хоҳарашон Зебинисо бад шудаасту касе парвое надоранд. Духтаром дод зада гуфтанд ба хоҳарам чизе шуд. Дигар дар бемористон касеро пайдо карда наметавонистем,ҳатто як фарошроҳам.Аҳволи духтарам Зебинисо бад шудан гирифт ва мо ҳазорҳо бор бо чандин номерҳо ба духтур Хайрулло занг задем ҷавоб намедод. Ва тахминан соати 21.30-22.00 Исомидин Хайрулло аз куҷое давон давон омд,ки дигар омадани вай барои ин хонавода бе фойда буд. Чун,ки онҳо духтари хурдии худ,ки дар курси дуюуми колеҷи тиббии шаҳри Кулоб таҳсил мекард яъне Зебинисоро аз даст додаанд. Ба гуфти Умарова Фазилат ҳангоме,ки аҳли оилаи Умаровҳо шунидани марги духтарашонро фаҳмиданд апаҳояш пайҳам меафтиданд вале дар Бемористони байналмилалии овозадор ҳатто ягон ҳамшираи бесавод ҳам ёфт нашуд,ки ба онҳо кумаки авалияи тибби расонад...Пас хонандаи азиз худ қазоват кунед,ки чи хел мешавад,ки як духтури бо тачрибадор бемори нав аз ҷарроҳи баровардаро танҳо гузошта паи ашру ишрат мегардад ва дар мудати 3-4 соат як борҳам аз аҳволи бемораш хабар намегардад. Пас қасами хурдаи Хайрулло ва масъулияту уҳдадории касби у дар назди бемору беморхона ва Ватан кучост?...Инаст суоли матраҳшудаи мо? Маҳз анаҳамин рафтори хунукназаронаи Исомиддинов Хайрулло буд,ки шаби 9-уми сентиябри соли 2018-ум боиси марги хоҳарам Зебинисо гардид. Бародари Зебинисо Уарова мегуяд,ки баъди ба хок супурдани Зебинисо мо кушиши бо духтурони Бемористони байналмилалии Абу Али Ибни Сино вохури кардем. Ҳатто дар ин вохури Исомиддинов Хайрулло ба мо ваъда доданд,ки мо маслиҳат карда натиҷаи маслиҳатамонро ба шумо мерасонем барои кумак ва имкон шавад як қисми маблағро бар мегардонем. Аз ин ваъда қариб яксол мешавад ҳеч нест,ки ба мо дар машварат бошанду маслихат ва ё баргардонидани нисфи пули сарфшударо бар гардонад. Имаралиева Сурманисо модари Умарова Зебинисо мегуяд,ки Падараш дар таърихи рузи 14-уми сентиябри соли 2018-ум ба номи ҷонишини директори Бемористон ариза оиди бар гардонидани маблағи супорида навишта буд, лек инҳам бе натиҷа анҷом ёфт чун,ки ягон ҷавобе аз бемористон нагирифтаанд. Бародари Зебинисои 18-сола Умаров Исроилҷон мегуяд,ки чандин маротибааст,ки бо духтур Исомиддинов Хайрулло тарики телефони дар суҳбат мешавем, ҳаргуна баҳонаҳоро ба монанди “Маҷлис мегузаронем баъдан ҷавобашро мегуем ва ё баҷонае пеш оварда мегуяд,ки гуё аз хучанд омадаистодааст хулас корро кашола дода моро сарсону саргардон мекунад...Охир мо кудак нестем,ки интавр рафтор кунад ва як кампири беморо сарсону саргардон карда ҳар ҳафта шаҳр барем. У мегуяд,ки дар баробари ҳаминқадар аризаҳои навишта боз модарам Сурманисо ба Ҳукмати шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ариза навишта буд,ки намунаи у чуни наст: Аризаи модари Умарова Зебинисо ба Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ: Ман Имаралиева Сурманисо модари Модари Умарова Зебинисо, собиқ донишҷуи курси 2-юми Колеҷи тиббии шахри Кулоб, рузи 10-уми сентиябри соли 2018-ум бо сабаби хунукназарона рафтор намудани таббибони Беморхонаи Абу Али ибни Сино, ЧСП “Дили солим” ва Исомуддинов Хайрулло духтарам аз олам гузашт. Инак то имруза ман ба тамоми мақомотхои дахлдори чумхури бо тарзи хатти шикоятнома навишта мурочиат намудам аммо аз чи бошад,ки бо аризаи шикоятии ман танхо Пракуратураи нохияи Исмоили Сомони чавоб дод ва он маблагеки мо таи як хафта аз хешовандон ва дустон карз карда барои чарохи духтарам Зебинисо чамовари намуда будем, бар гардонида доданд. Инхам бошад ба осони ба даст наомад.Ман аз корамндони Пракратураи Исмоили Сомони рози хастам,ки чунин шахсиятхои конуни доранду дар хизмати халк мебошанд ва хакро ба хакдор мерасонанд. Имаралиева Сурманисо дар сухбат бо мо гуфт: Барои маблагро ба мо баргардонидан маъмурияти беморхона аризаеро бо хости худашон тартиб доданд ва бо суханхои пасту баланд манро мачбур карданд,ки баъди ба ариза даст бонданам маблагро ба мо бар мегардонанд. Харчанд,ки мо ба аризаи худамон чандин маротиба навиштем онхо рози нашгуданд. Танхо баъди даст мондани аризаи тартибдодашудаи худи онхо ба мо маблагро бар гардониданду моро айбдор карда суханхои кабех заданд. Намунаи аризаи тартибдодаи сарвари беморхона ин гуна буд... «__»октиябри с.2018 ш.Душанбе Ман__________________________________________________________соли Таваллудам___________________№_____шиносномаам А _______________аз ҷониби ШВКД -_______________________________ Дода шудааст, ин забонхатро дар он хусус навиштаам,ки таърихи 08.09.2018 дар Бемористони Ибни Сино фарзанди маро Умарова Зебиниссо, соли тавалудаш 1999 ҷарроҳи Пластикаи дефекти байни девораи аортапулмонарӣ анҷом доданд, вале ӯ таърихи 09-сентиябр пас аз як шабонаруз баъди ҷароҳи афтид. Таърихи 26-уми сентиябри соли 2018 баъд аз навиштани аризаи ман ба роҳбарияти Бемористони Ибни Сино,50% маблағт супоридаи маро,ки барои ҷарроҳи духтарам яъне 21000(бисту як ҳазор)-сомони ба ман баргардониданд,ки дар ин бора ман забонхат навишта будам. Пас аз пешниҳоди аризаи даъвогии ман ба мақомотҳои дахлдор, суҳбат бо кормандони Беморхонаи Ибни Сино, мо ба мақсад расидем,ки маблағи боқимондаи супоридаи мо, яъне 21000(бисту як ҳазор)-сомони ба мо баргардонида мешавад ва ман аз даъвоям даст кашида,дар мақомоти Прокуратура дар ин бора аризаи муқоил дар хусуси даст кашидан аз даъво пешниҳод мекунам. Ҳоло ман, дар ҳузури кормандони Бемористони Ибни Сино маблағи боқимондаи супоридаамро,ки 21000(бисту як ҳазор)-сомониро ташкил медиҳад аз ҳисобдори Бемористон гирифтам. Маблағи супоридаи ман дар Бемористони Ибни Сино барои ҷарроҳи фарзандам (42000(чилу ду ҳазор) сомони)ба ман ба пураги баргардонида шуд. Аз ин пас ман ва аҳли оилаи мо ба кормандони Бемористони Ибни Сино ягон гунна даъвову этироз надорад. Матни ин забонхат дуруст мебошад ва ман имзои худро мебонам. (Ному насаб) (имзо) Умарова Исроилҷон идао дорад,ки баъхди ин ҳодиса ва гирифтани маблағ Исомуддинов Хайрулло ваъда додааст,ки дигар ба кор нахохад омад. Ҳатто маъмурияти беморхона ваъда дода буд, ки чунин таббибони беандешаву кам масъулиятро мо аз кор раҳо мекунем...Вале Хайруло дуюмбора ба ҷои кораш баргашту ба хамкоронаш шодиёна дода гуфтааст,ки хайрият ҷони мо аз ин даъвои духтари Кулоби халос шуд. Ҳоло он,ки дар рафти тафтишотам аз чониби Пракуратура ва хам аз чониби маъмурияти беморхона ваъда додаанд,ки баъди ин ходиса табиб дигар дар ин беморхона кор нахохад кард. Модари Зебинисо мегуяд,ки мо харчанд диски чаррохиро талаб намудем, онхо рад карданд ва гуфтанд, диски камерахои назоратие,ки дар хар як кунчи беморхона буд кор мекарданд аммо онхо дискро ба мо надоданд холо онки дарон диск аён буд,ки Исомуддинов Хайрулло кай аз бемористон баромаду ,ки бар гашт. Имаралиева Сурманисо модари зебинисо мегуяд,ки максад аз навиштани ин матлаб танқид кардану ба касе санг задан нест, балки роҳи қонуни будани ин мушкилотро ҷустан аст. Ва умедаст,ки баъди мутолиа намудани ин масъала шояд Асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ин рафтори хунукназаронаи Исомуддин Хайрулло,ки дар Бемористони байналмилалии Ибни Сино кору фаолият мекард, зери назорат гирифта ба хотири аз амрг рахонидани дигар беморон ва аз даст додани фарзандони дигар падару модарон чораандеши мекунанд.
Посух
Фотима 2020-01-23, 09:06
Духтурони бемористони Сино барои пул хохарамро куштанд
Посух
Омузгор аз Шахри Кулоб 2020-01-23, 09:18
То ин дарача пасти ва бемасулияти табибонро дида мешавад ки беморро партофта ба айшу ишват меравад чони беморро аз даст медиханд ба Доди ин модарони фарзандгумкада ягонкас мерасад
Посух
Розия 2020-01-23, 09:20
Рухат шод бод !Зебинисои 18сола
Посух
Фазилат сокини ш Кулоб 2020-01-25, 11:38
Ох Зебинисои дар Хок хобидаам, ох Зебинисои аз мо дур, ох хохараки хуш каду коматам, чони апа ту болу парамро шикасти 😥😥рухат шод бод!чоят чанат!Хохараки танхоям.😥😥😥😥😥😥😢
Посух
Фарзанди падар гумкарда 2020-01-25, 11:47
Духтури бесавод, пул дустдор, паст,даюс "Исомиддинов Хайрулло бемористони Сино"ту моро гарки гам карди чигарбанди моро кушти гудахояшро фурухти ту рахми чавонию зебогияшро накарди.😢😢😢😢😢Хайруллои бешараф Худо чазоят дихад.
Посух
Модар 2020-01-25, 11:53
Ох ланати дунё ба ту духтур Исомиддинов Хайрулло аз хама фарзанди дустдоштаатро аз даст дихи бад дарди дили Ман модари фарзандгумкардаро мефахми барои пул духтарамро кушти 😢😢😢😢😢😢
Посух
Модари Зебинисо 2020-01-25, 14:35
Ман модари Зебинисо барои чи духтури бемористони сино Исомиддинов Хайрулло фарзанди маро кушт чазо нагирифт? Ба тамоми сохторхо мурочиат кардам чавоби беасос гирифтам.Ба тамошои чашни Истиклолият рафт фарзанди маро ба донишчуён монд Зебинисои ман аз беназорати гузашт.😥😥😥
Посух
Модари Зебинисо 2020-01-25, 14:38
Аз шунавандон аз шабакаи оила хохиш мекунам як бори дигар ин масалаи фарзанди маро дида бароед
Посух
Азои оила 2020-01-26, 09:09
Доктор Исомиддинов Хайруллои бесавод Худо нест куна туро Моро гарки гам карди чигарбандамонро кушти
Посух
Апаи Зебинисои аз дунё хеч чиз нодида 2020-01-26, 09:19
Духтурони бемористони Сино Яне Исомиддинов Хайрулло даюс, бесавод,пул параст,паст ва гайрахо наход бемори чарохи дил бударо бо донишчу монию консерти Таги парчам Рави мо ба ту занг задем овози консертро шунидем хохари ман ба кумаки ту мутахам ниёз дошт пулро гирифти нигох мекарди бояд.хохарчонамро ту кушти 😢
Посух
Чигарбандгумкарда 2020-02-22, 07:07
Ох Зебунисо чони апа Зебунисои аз дунё хеч чизнодида ту моро гарки гам кардию рафти!хохарчонакам рухат шод боду чоят чанат!
Посух
Шарванди Душанбе 2020-03-15, 22:49
Доктор Исомидинов Хайрулои разили ҳароми мутхурро бояд давлат ҷазо медод
Посух
Шарванди Душанбе 2020-03-15, 22:49
Доктор Исомидинов Хайрулои разили ҳароми муфтхурро бояд давлат ҷазо медод
Посух
Сокини шаҳри Кӯлоб 2020-06-03, 07:54
Зебинисо Умароваи 19 сола аз дасти духтур Исомидинов Хайруллои бесавод,муфтхур,даюс,пулпараст аз беназорати дар бемористони Сино ба ҳалокат расид.Аз шумо хоҳиш як бори дигар ҳамин қиссаро шарҳ диҳед.
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(15)
Сиёвуш Убайдзода 2019-09-11, 14:03
Хакикатро ки мегуяд?-Ба доди ин модари гамдида бирасед… Табиб пеш аз ҳама бояд инсони комил, дасту дил ва нияти поку виҷдони соф дошта бошад, он вақт бемор худро болидаруҳ ҳис намуда, дардро фаромуш месозад. Мутаасифона имруз дар кишвари Соҳибистиқлоли мо Тоҷикон на ҳама табибони муассисаҳои тиббӣ ва мутахассисони соҳаи тиб баҳри саломатии халқу давлат кӯшиши зиёдеро ба харҷ медиҳанд, баръакс, бархе аз онҳо ба мисли духтур Исомидин Хайрулло қасами ёдкардаи худро дар назди халқу Ватан яксу газошта ҷони инсонро ба тиҷорат табдил медиҳанд. Иброз дошт дар суҳбат ба мо Имаралиева Сурманисо модари Умарова Зебинисо сокини шаҳри Кулоб. Пас биёед аз ин ҳақиқат ҳарф бигуем! Имаралиева Сурманисо модари Зебинисои 18-сола мегуяд,ки мо,рӯзи 1-уми сунтиябри соли 2018-ум духтарам Зебинисоро барои ташхис аз Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷароҳии дилу рагҳо” бо хулосаи: “НМД.Маҷрои кушодаи артериалӣ 16 мм. Фишор дар шараёни шушӣ 105/65мм.с.с. Фишори артериалӣ 100/0мм.с.с Партоиш аз чап ба рост» ба Бемористони байналмилалии Ибни Сино бурдем. Даронҷо бо мо духтури кардиолог Юсупов Малика ҳамсӯҳбат шуд,ташхиси доплерӣ гузаронидашуда ва дискҳои аз Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳи дилу рагҳо”-овардаро аз дасти мо гирифта, ба духтур Исомидин Хайрулло барои дидан ва маслиҳат кардан бо духтури кардиолог Шамсиев Гуфрон Абдумавлонов доданд. Баъдан дар таърихи рузи 8-уми сентиябри соли 2018-ум моро барои гузаронидани ҷарроҳӣ ба Бемористони байналмилалии Ибни Сино даъват карданд ва Исомидин Хайрулло ба мо гуфт,ки хоҳаратон ба бемории «раждони парок серса» яъне нуқсони модарзоди бемори дили гирифтора аст ва инро бояд срочни апиратсия кардан даркор, агар накунен дар оянда ғамаш хоҳад дод. Ҳаминхел моро угаварит карданду гуфтанд. Маблағи гузаронидани ҷарроҳӣ 45-ҳазор сомониро ташкил медод. Марҳамат маблағро биёред мо ҷарроҳиро шуруъ мекунем. Ва мо дари хонаи ҳар як хешовандону наздиконро кӯфта, қарз гирифта, ҳамагӣ 42-ҳазору 400 сомониашро ҷамъоварӣ кардему худи ҳамон руз мо ба бемористон омадем ва маблағи ҷамънамудаи худро дар ҳаҷми 42-ҳазору 400 сомонӣ ба хазинаи бемористони Ибни Сино супорида, ӯҳдадорӣ гирифтем,ки боқимондаашро баъди ҷарроҳӣ гузаронидан месупорем. Баъдан чи шуд? Баъди супоридани маблағ, ҷарроҳон ҷарроҳиро соати 14:30 оғоз карда, соати 19:30 бо муваффақият ба анҷом расониданд. Ва баъди ҷарроҳи моро бо боваррии пурра ҷавоб доданду гуфтанд: Он чизе,ки ҷарроҳони “Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳи дилу рагҳо”-гуфтаанд, он чиз набудааст. Метавонед беморро баъди як ҳафта ба хона баред ва ҳатто метавонад пас аз як моҳ ба шавҳар барояд, дигар ягон хатар вуҷуд надорад. Бо ин суханҳои ширини бардуруғи худ мутахассисони “Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳи дилу рагҳо”-ро паст зада гуфтанд,ки “Чаро онҳо чунин воҳима кардаанд ва чӣ мақсад доштанд”?-гуфта худро сафед мекарданд. Модари Умарова Зебинисо Имаралиева Сурманисо гуфт: Баъди як шабонарӯз духтараш Зебинисо ба ҳуш омада ва ҳатто ҳамаро мешинохту мефаҳмид. Худи ҳамон шаб яъне 9-уми сентиябри соли 2018 Исомидинов Хайрулло,ки духтури табобатии духтарам Зебинисо буд дар бемористон навбатдори мекард. Вахтоки дар Эпадроми шаҳри Душанбе консерт оғоз шуд Исомидинов Хайрулло ба шогирдоне,ки дар курси сеюм таҳсил мекарданду барои таҷрибаомузи ба назди у омадабуданд дастур дод,ки бе иҷозати ман ягон кор накунед гуфта тахминан соати 18.35-беморо баҳоли худ гузошта номаълум ба куҷое баромада рафт. Пас аз 3 соат,ки дар Эпадроми шаҳри Душанбе 27-умин солгарди Истиқлолиятро ҷашн мегирифтанд садои сайлутпарони шуруъ шуд, ман аз духтари калониам Умарова Фазилат бо хоҳараш Умурова Робиямоҳ хоҳиш намудам,ки ба утоқи ҷароҳи рафта хоҳарашон Зебинисоро хавар гиранд то натарсад. Вахте,ки инҳо дохили утоқи ҷароҳи мешаванд мебинанд,ки дар чорум ошиёна тирезаҳои ҷароҳихона кушодаву он донишҷуёне,ки дарназдаш ҳузур доштанд баҳри ҳам телефонбози мекарданд. Он лаҳзаҳо аҳволи саломати хоҳарашон Зебинисо бад шудаасту касе парвое надоранд. Духтаром дод зада гуфтанд ба хоҳарам чизе шуд. Дигар дар бемористон касеро пайдо карда наметавонистем,ҳатто як фарошроҳам.Аҳволи духтарам Зебинисо бад шудан гирифт ва мо ҳазорҳо бор бо чандин номерҳо ба духтур Хайрулло занг задем ҷавоб намедод. Ва тахминан соати 21.30-22.00 Исомидин Хайрулло аз куҷое давон давон омд,ки дигар омадани вай барои ин хонавода бе фойда буд. Чун,ки онҳо духтари хурдии худ,ки дар курси дуюуми колеҷи тиббии шаҳри Кулоб таҳсил мекард яъне Зебинисоро аз даст додаанд. Ба гуфти Умарова Фазилат ҳангоме,ки аҳли оилаи Умаровҳо шунидани марги духтарашонро фаҳмиданд апаҳояш пайҳам меафтиданд вале дар Бемористони байналмилалии овозадор ҳатто ягон ҳамшираи бесавод ҳам ёфт нашуд,ки ба онҳо кумаки авалияи тибби расонад...Пас хонандаи азиз худ қазоват кунед,ки чи хел мешавад,ки як духтури бо тачрибадор бемори нав аз ҷарроҳи баровардаро танҳо гузошта паи ашру ишрат мегардад ва дар мудати 3-4 соат як борҳам аз аҳволи бемораш хабар намегардад. Пас қасами хурдаи Хайрулло ва масъулияту уҳдадории касби у дар назди бемору беморхона ва Ватан кучост?...Инаст суоли матраҳшудаи мо? Маҳз анаҳамин рафтори хунукназаронаи Исомиддинов Хайрулло буд,ки шаби 9-уми сентиябри соли 2018-ум боиси марги хоҳарам Зебинисо гардид. Бародари Зебинисо Уарова мегуяд,ки баъди ба хок супурдани Зебинисо мо кушиши бо духтурони Бемористони байналмилалии Абу Али Ибни Сино вохури кардем. Ҳатто дар ин вохури Исомиддинов Хайрулло ба мо ваъда доданд,ки мо маслиҳат карда натиҷаи маслиҳатамонро ба шумо мерасонем барои кумак ва имкон шавад як қисми маблағро бар мегардонем. Аз ин ваъда қариб яксол мешавад ҳеч нест,ки ба мо дар машварат бошанду маслихат ва ё баргардонидани нисфи пули сарфшударо бар гардонад. Имаралиева Сурманисо модари Умарова Зебинисо мегуяд,ки Падараш дар таърихи рузи 14-уми сентиябри соли 2018-ум ба номи ҷонишини директори Бемористон ариза оиди бар гардонидани маблағи супорида навишта буд, лек инҳам бе натиҷа анҷом ёфт чун,ки ягон ҷавобе аз бемористон нагирифтаанд. Бародари Зебинисои 18-сола Умаров Исроилҷон мегуяд,ки чандин маротибааст,ки бо духтур Исомиддинов Хайрулло тарики телефони дар суҳбат мешавем, ҳаргуна баҳонаҳоро ба монанди “Маҷлис мегузаронем баъдан ҷавобашро мегуем ва ё баҷонае пеш оварда мегуяд,ки гуё аз хучанд омадаистодааст хулас корро кашола дода моро сарсону саргардон мекунад...Охир мо кудак нестем,ки интавр рафтор кунад ва як кампири беморо сарсону саргардон карда ҳар ҳафта шаҳр барем. У мегуяд,ки дар баробари ҳаминқадар аризаҳои навишта боз модарам Сурманисо ба Ҳукмати шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ариза навишта буд,ки намунаи у чуни наст: Аризаи модари Умарова Зебинисо ба Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ: Ман Имаралиева Сурманисо модари Модари Умарова Зебинисо, собиқ донишҷуи курси 2-юми Колеҷи тиббии шахри Кулоб, рузи 10-уми сентиябри соли 2018-ум бо сабаби хунукназарона рафтор намудани таббибони Беморхонаи Абу Али ибни Сино, ЧСП “Дили солим” ва Исомуддинов Хайрулло духтарам аз олам гузашт. Инак то имруза ман ба тамоми мақомотхои дахлдори чумхури бо тарзи хатти шикоятнома навишта мурочиат намудам аммо аз чи бошад,ки бо аризаи шикоятии ман танхо Пракуратураи нохияи Исмоили Сомони чавоб дод ва он маблагеки мо таи як хафта аз хешовандон ва дустон карз карда барои чарохи духтарам Зебинисо чамовари намуда будем, бар гардонида доданд. Инхам бошад ба осони ба даст наомад.Ман аз корамндони Пракратураи Исмоили Сомони рози хастам,ки чунин шахсиятхои конуни доранду дар хизмати халк мебошанд ва хакро ба хакдор мерасонанд. Имаралиева Сурманисо дар сухбат бо мо гуфт: Барои маблагро ба мо баргардонидан маъмурияти беморхона аризаеро бо хости худашон тартиб доданд ва бо суханхои пасту баланд манро мачбур карданд,ки баъди ба ариза даст бонданам маблагро ба мо бар мегардонанд. Харчанд,ки мо ба аризаи худамон чандин маротиба навиштем онхо рози нашгуданд. Танхо баъди даст мондани аризаи тартибдодашудаи худи онхо ба мо маблагро бар гардониданду моро айбдор карда суханхои кабех заданд. Намунаи аризаи тартибдодаи сарвари беморхона ин гуна буд... «__»октиябри с.2018 ш.Душанбе Ман__________________________________________________________соли Таваллудам___________________№_____шиносномаам А _______________аз ҷониби ШВКД -_______________________________ Дода шудааст, ин забонхатро дар он хусус навиштаам,ки таърихи 08.09.2018 дар Бемористони Ибни Сино фарзанди маро Умарова Зебиниссо, соли тавалудаш 1999 ҷарроҳи Пластикаи дефекти байни девораи аортапулмонарӣ анҷом доданд, вале ӯ таърихи 09-сентиябр пас аз як шабонаруз баъди ҷароҳи афтид. Таърихи 26-уми сентиябри соли 2018 баъд аз навиштани аризаи ман ба роҳбарияти Бемористони Ибни Сино,50% маблағт супоридаи маро,ки барои ҷарроҳи духтарам яъне 21000(бисту як ҳазор)-сомони ба ман баргардониданд,ки дар ин бора ман забонхат навишта будам. Пас аз пешниҳоди аризаи даъвогии ман ба мақомотҳои дахлдор, суҳбат бо кормандони Беморхонаи Ибни Сино, мо ба мақсад расидем,ки маблағи боқимондаи супоридаи мо, яъне 21000(бисту як ҳазор)-сомони ба мо баргардонида мешавад ва ман аз даъвоям даст кашида,дар мақомоти Прокуратура дар ин бора аризаи муқоил дар хусуси даст кашидан аз даъво пешниҳод мекунам. Ҳоло ман, дар ҳузури кормандони Бемористони Ибни Сино маблағи боқимондаи супоридаамро,ки 21000(бисту як ҳазор)-сомониро ташкил медиҳад аз ҳисобдори Бемористон гирифтам. Маблағи супоридаи ман дар Бемористони Ибни Сино барои ҷарроҳи фарзандам (42000(чилу ду ҳазор) сомони)ба ман ба пураги баргардонида шуд. Аз ин пас ман ва аҳли оилаи мо ба кормандони Бемористони Ибни Сино ягон гунна даъвову этироз надорад. Матни ин забонхат дуруст мебошад ва ман имзои худро мебонам. (Ному насаб) (имзо) Умарова Исроилҷон идао дорад,ки баъхди ин ҳодиса ва гирифтани маблағ Исомуддинов Хайрулло ваъда додааст,ки дигар ба кор нахохад омад. Ҳатто маъмурияти беморхона ваъда дода буд, ки чунин таббибони беандешаву кам масъулиятро мо аз кор раҳо мекунем...Вале Хайруло дуюмбора ба ҷои кораш баргашту ба хамкоронаш шодиёна дода гуфтааст,ки хайрият ҷони мо аз ин даъвои духтари Кулоби халос шуд. Ҳоло он,ки дар рафти тафтишотам аз чониби Пракуратура ва хам аз чониби маъмурияти беморхона ваъда додаанд,ки баъди ин ходиса табиб дигар дар ин беморхона кор нахохад кард. Модари Зебинисо мегуяд,ки мо харчанд диски чаррохиро талаб намудем, онхо рад карданд ва гуфтанд, диски камерахои назоратие,ки дар хар як кунчи беморхона буд кор мекарданд аммо онхо дискро ба мо надоданд холо онки дарон диск аён буд,ки Исомуддинов Хайрулло кай аз бемористон баромаду ,ки бар гашт. Имаралиева Сурманисо модари зебинисо мегуяд,ки максад аз навиштани ин матлаб танқид кардану ба касе санг задан нест, балки роҳи қонуни будани ин мушкилотро ҷустан аст. Ва умедаст,ки баъди мутолиа намудани ин масъала шояд Асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ин рафтори хунукназаронаи Исомуддин Хайрулло,ки дар Бемористони байналмилалии Ибни Сино кору фаолият мекард, зери назорат гирифта ба хотири аз амрг рахонидани дигар беморон ва аз даст додани фарзандони дигар падару модарон чораандеши мекунанд.
Посух
Фотима 2020-01-23, 09:06
Духтурони бемористони Сино барои пул хохарамро куштанд
Посух
Омузгор аз Шахри Кулоб 2020-01-23, 09:18
То ин дарача пасти ва бемасулияти табибонро дида мешавад ки беморро партофта ба айшу ишват меравад чони беморро аз даст медиханд ба Доди ин модарони фарзандгумкада ягонкас мерасад
Посух
Розия 2020-01-23, 09:20
Рухат шод бод !Зебинисои 18сола
Посух
Фазилат сокини ш Кулоб 2020-01-25, 11:38
Ох Зебинисои дар Хок хобидаам, ох Зебинисои аз мо дур, ох хохараки хуш каду коматам, чони апа ту болу парамро шикасти 😥😥рухат шод бод!чоят чанат!Хохараки танхоям.😥😥😥😥😥😥😢
Посух
Фарзанди падар гумкарда 2020-01-25, 11:47
Духтури бесавод, пул дустдор, паст,даюс "Исомиддинов Хайрулло бемористони Сино"ту моро гарки гам карди чигарбанди моро кушти гудахояшро фурухти ту рахми чавонию зебогияшро накарди.😢😢😢😢😢Хайруллои бешараф Худо чазоят дихад.
Посух
Модар 2020-01-25, 11:53
Ох ланати дунё ба ту духтур Исомиддинов Хайрулло аз хама фарзанди дустдоштаатро аз даст дихи бад дарди дили Ман модари фарзандгумкардаро мефахми барои пул духтарамро кушти 😢😢😢😢😢😢
Посух
Модари Зебинисо 2020-01-25, 14:35
Ман модари Зебинисо барои чи духтури бемористони сино Исомиддинов Хайрулло фарзанди маро кушт чазо нагирифт? Ба тамоми сохторхо мурочиат кардам чавоби беасос гирифтам.Ба тамошои чашни Истиклолият рафт фарзанди маро ба донишчуён монд Зебинисои ман аз беназорати гузашт.😥😥😥
Посух
Модари Зебинисо 2020-01-25, 14:38
Аз шунавандон аз шабакаи оила хохиш мекунам як бори дигар ин масалаи фарзанди маро дида бароед
Посух
Азои оила 2020-01-26, 09:09
Доктор Исомиддинов Хайруллои бесавод Худо нест куна туро Моро гарки гам карди чигарбандамонро кушти
Посух
Апаи Зебинисои аз дунё хеч чиз нодида 2020-01-26, 09:19
Духтурони бемористони Сино Яне Исомиддинов Хайрулло даюс, бесавод,пул параст,паст ва гайрахо наход бемори чарохи дил бударо бо донишчу монию консерти Таги парчам Рави мо ба ту занг задем овози консертро шунидем хохари ман ба кумаки ту мутахам ниёз дошт пулро гирифти нигох мекарди бояд.хохарчонамро ту кушти 😢
Посух
Чигарбандгумкарда 2020-02-22, 07:07
Ох Зебунисо чони апа Зебунисои аз дунё хеч чизнодида ту моро гарки гам кардию рафти!хохарчонакам рухат шод боду чоят чанат!
Посух
Шарванди Душанбе 2020-03-15, 22:49
Доктор Исомидинов Хайрулои разили ҳароми мутхурро бояд давлат ҷазо медод
Посух
Шарванди Душанбе 2020-03-15, 22:49
Доктор Исомидинов Хайрулои разили ҳароми муфтхурро бояд давлат ҷазо медод
Посух
Сокини шаҳри Кӯлоб 2020-06-03, 07:54
Зебинисо Умароваи 19 сола аз дасти духтур Исомидинов Хайруллои бесавод,муфтхур,даюс,пулпараст аз беназорати дар бемористони Сино ба ҳалокат расид.Аз шумо хоҳиш як бори дигар ҳамин қиссаро шарҳ диҳед.
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД