НОМИ ДУХТАРОНА
Номҳо бо ҳарфи "К"
511
0

К –

КАБИРА کبیره зани бузург.

КАВКАБ а. کوکب 1. ситора («ФНЭ», «Муъин»); сайёра («ФЗТ»); ситорае, ки ба ақидаи ҳакимон мӯҷиби саодат мешавад («Фарҳехта»); ситораи равшан ва бузург («Fиёс»);

       Фурӯғи хокиён аз нуриён афзун шавад рӯзе,

       Замин аз кавкаби тақдири мо гардун шавад рӯзе.

(Иқболи Лоҳурӣ)

       Шунидастам, ки ҳар кавкаб ҷаҳонест,

       Ҷудогона замину осмонест.(Низомии Ганҷавӣ)

2. шукуфаи марғзор («ФНЭ»);

3. шабнам («ФНЭ»);

4. маҷ. ашк («ФЗТ»);

       Резам зи мижа кавкаб бе моҳи рухат шабҳо,

       Торик шабе дорам бо ин ҳама кавкабҳо. (Румӣ)

5. моҳ («Деҳхудо»);

6. хуршед («Деҳхудо»);

КАЁДУХТ کیادخت духтари шоҳ («ФНЭ»).

КАЁЧЕҲР کیاحهر аз нажоди шоҳон, аз нажоди бузургон («Зебоном»).

КАРАШМА کرشمه 1. ишораи чашму абрӯ, ғамза («ФНЭ»); нозу ишва («ФЗТ»); чашмак ва ишора ба чашму абрӯ («Нозим», Деҳхудо»);

       Гоҳ аз ситеза гӯши фалак баркашидаӣ,

       Гоҳ аз карашма дидаи ахтар шикастаӣ.

(Хоқонии Шарвонӣ)

       Чашмат ба карашма хуни ман рехт,

       Аз қатли хато чӣ ғам хурад маст? (Саъдии Шерозӣ)

2. нозу ғамза («Бурҳон», «Онандроҷ», «Нозим», «Деҳхудо»);

       Ба як карашма, ки бар ҷон задӣ, зи даст шудам,

       Дигар шароб мадеҳ, соқиё, ки маст шудам.

(Амиршоҳии Сабзворӣ)

       Ғараз карашмаи ҳусн аст, в-арна ҳоҷат нест

       Ҷамоли давлати Маҳмудро ба зулфи Аёз. (Ҳофиз)

КАРИМА а. کریمه 1. муаннаси карим («ФЗТ», «ФНЭ», «Муъин»);

2. духтар («ФЗТ»);

       Каримаи хешро бо касе ақд мебандад. (Авфӣ)

3. зани бахшанда («ФНЭ»); зани соҳибкарам («Муъин», «Фарҳехта»).

4. зани некхӯй («ФНЭ», «Муъин»);

5. хуб, писандида («Муъин»).

КАРИШМА کرشمه ниг. карашма.

КАРОМАТ а. کرامت 1.саховат; олиҳимматӣ, ҷавонмардӣ, мурувват («ФЗТ»); ҷавонмардӣ варзидан («Фарҳехта»); навохт ва эҳсон ва бузургворӣ ва бахшандагӣ ва дод ва диҳиш ва бузургвор доштани касе («Нозим», «ФНЭ», «Муъин», «Деҳхудо»);

       Саййидо, муҳтоҷи арбоби каромат нестам,

       Аз қаноат ҷӯ пур аз оби равондорам ҳанӯз.

(Саййидои Насафӣ)

2. сарфарозӣ, арҷмандӣ, бузургворӣ, рифъат («Нозим», «Деҳхудо»);

       Бад-ин тариқ зи Яздон чунин каромат ёфт,

       Ту ин каромат з-аҷноси муъҷизот шумар. (Фаррухӣ)

3. кори фавқулодае, ки гӯё аз авлиё содир мешудааст; он кори ғайриодӣ, ки аз пайғамбарон содир шавад, муъҷиза меноманд («ФЗТ»).

       З-ин рӯй чун каромати Марям ба боғи умр

       Аз нахли хушк хӯшаи хурмо бароварам.

(Хоқонии Шарвонӣ)

КИБРИЁ а. کبریا 1. бузургӣ, бузургманишӣ, бартарӣ («Вожаҳои сара»); азамат («Фарҳехта», «Муъин»); иқтидор, ҷалол.

       Ман хоҳаме, ки чун ту ба майдон шитобаме,

       К-он ҷой ҷойи мартабату иззу кибриёст. (Фаррухӣ)

 

       Турки мо сӯи кас наменигарад,

       Оҳ аз ин кибриёву ҷоҳу ҷалол. (Ҳофизи Шерозӣ)

2. бузургӣ, азамат (сифати Худо, «ФЗТ»); Худованди таъоло; азамату шукӯҳи худовандӣ.

       Чу карда пешвоӣ анбиёро,

       Гирифта пеши роҳи кибриёро. (Низомии Ганҷавӣ)

 

       Мар ӯро расад кибриёву манӣ,

       Ки мулкаш қадим асту зоташ ғанӣ. (Саъдии Шерозӣ)

КИМИЁ کیمیا 1. аз улуми хафифа («ФНЭ»);

2. макр, ҳила («ФНЭ»);

3. маҷ. чизи камёб, нодир («ФЗТ»); дастнаёфтанӣ («ФНЭ»); азиз ва ноёб ва ин маҷоз аст («Онандроҷ», «Деҳхудо»);

       Дирӯз чу офтоб будӣ,

       Имрӯз чу кимиёт ҷӯям. (Хоқонии Шарвонӣ)

4. ишқ ва ошиқиро кимиё ва кимиёгарӣ гӯянд («Бурҳон»); ишқ («Нозим», «Деҳхудо»).

       Зард шуд рӯям зи бедории шабҳои фироқ,

       Кимиё кардӣ даруни дидаи ман хобро. (Мушфиқӣ)

Хабарҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ:
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
Шарҳ