Test For
Номномаи Исломӣ | Номҳои духтарона бо ҳарфи "Г"
2213

– Г –

 

ГАВҲАР گوهر 1. марворид; санги гаронбаҳо («ФЗТ»); 

2. асл, зот, асли ҳар чиз («ФЗТ»); сиришт («ФНЭ», «Муъин»); табиат, ниҳод («Ф.Шоҳнома»); тинат, фитрат («Деҳхудо»);

3. маҷ. нажод, насаб («ФЗТ», «Амид», «Ф.Шоҳнома»).

4. маҷ. фарзанд («ФЗТ»);

5. киноя аз сухани мавзуни фасеҳ ва балеғ («ФЗТ»); 

           6. киноя аз ашк, оби дида («ФЗТ»); ашки чашм («Дурҷ»).

7. ба маънии сифоти ниҳони ақл ва фарҳанг («Fиёс»); 

8. киноя аз шахси гаронмоя ва беназир («Деҳхудо»); 

9. номи зебои махсуси духтарон амсоли Гавҳарбону, Гавҳархонум, Гавҳарбегим, Гавҳархон ва монанди инҳо.

ГАНҶИНА گنجینه 1. ҷои ганҷниҳӣ, ганҷдон, махзан («ФЗТ»); хазона, ҷои нигаҳдории зару сим («Муъин»); ҷои ганҷ («Фарҳехта»); ҷои нигаҳ доштани ҷизҳои гаронбаҳо («Амид»);

2. ганҷ («ФЗТ»); мансуб ба ганҷ («Амид»);

3. киноя аз ботин, замир, дил («ФЗТ»).

4. махзани китоб дар китобхона («Деҳхудо»).

ГУЛ گل муғчаи вошудаи гиёҳ.

ГУЛАНДОМ گلندام 1. нозукбадан, зеботан, латифпайкар, нозанин («ФЗТ»); 

 

2. аз асмои маҳбуб аст («Онандроҷ», «Деҳхудо»); яке аз исмҳои зебо, дӯстдоштанӣ ва хушоянди бонувон аст.

ГУЛАФРӮЗ گل افروز 1. мӯҷиби гул («ФНЭ»);

2. киноя аз баҳор ва муъҷизаи он, ки сабаби шукуфтани гул аст;

3. номи хушоҳанги духтарона.

ГУЛАФШОН گل افشان 1. гулпош, гулрез («ФЗТ»); афшонандаи гул, гулрезанда, гули бисёр парокандакунанда, парокандакунандаи гул ва шукуфа («Деҳхудо»); 

2. маҷ. нурпош, нурафшон («ФЗТ»).

ГУЛБАДАН گل بدن гулпайкар

ГУЛБАРГ گل برگ 1. барги гул, варақи гул; барги гули сурх, ҳар як аз баргҳои як гул («ФНЭ», «Фарҳехта» («Муъин»); пари гул («Зебоном»);

2. маҷ. рӯи зебо («ФЗТ». 

3. киноя аз лаби маҳбуба («ФЗТ»).

ГУЛБАҲОР گل بهار 1. гули баҳор («ФНЭ»);

2. касе, ки чун гули баҳорист («ФНЭ»).

ГУЛБЕЗ گلبیز гулафшон

ГУЛБОНУ گلبانو бонуи монанди гул («ФНЭ»).

ГУЛБУН گلبن буттаи гули садбарг, буттаи вард («ФЗТ»); дарахти гули сурх («Fиёс», «Онандроҷ», «Деҳхудо»); дарахт ва буттаи гул («Муъин», «Амид»); бехи буттаи гул («Фарҳехта»); бута ё дарахти гули садбарг.

   ГУЛБӮگلبو он ки чун гул бӯ диҳад, хушбӯ («Деҳхудо»); он кӣ бӯи гул диҳад, муаттар, хушбӯ («ФНЭ»).

ГУЛГӮگلگو  хушсухан («Зебоном»).

ГУЛДАСТА گلدسته дастаи гул

ГУЛЗИРА گلزیره 1. гули зира, ки резагул аст ва сафедранг шабеҳи гули олуча; 

2.маҷ. гули хушбӯй.

ГУЛЗОР گلزار маконе ки гулҳои зиёд аст, гулистон.

ГУЛИСТОН گلستان1. ҷои махсуси рӯидан ва парвариш ёфтани гулҳо; ҷойи гул, боғчаи гул, гулбоғ («ФЗТ»); 

2. ҷое, ки дар он гули сурх бисёр рӯида («Дурҷ»);

3. яке аз адвори мулоими мусиқии қадим («Дурҷ»).

ГУЛМЕҲР گلمهر 1. номи гулест бисёр хушбӯ («Зебоном»); навъе аз гул («Деҳхудо»);

ГУЛНИГОР گلنگار гулранг, гулсурат

ГУЛНӮШ گلنوش аз оҳангҳои куҳан дар ҳунари навозандагии эронӣ («Зебоном»); номи навоест дар мусиқӣ («Деҳхудо»), «Муъин»); 

ГУЛНОЗگلناز ин калимаи сохта иборат аз гул ва ноз – ишва ва ҷилва кардан. Маҷозан ба маънии зебо.

ГУЛНОРگلنار 1. гули анори одии мевадор; гули анори садбарги наринаи бесамар, ки гулнори форсӣ низ мегӯянд («ФЗТ»); 

2. маҷ. сурх, сурхранг («ФЗТ»);

3. киноя аз рухсора, чеҳра («ФЗТ»); маҷ. ба маънии гуна аст аз ҷиҳати сурхӣ («Деҳхудо»);

4. ҳар гули сурхи садбарг («Муъин»); 

5. номи канизаки Ардавони Ашконӣ («ФЗТ», «Деҳхудо»).

ГУЛНОРА گلناره ниг. гулнор.

ГУЛОРО گل آرا касе, ки бо зебоии худ гулро низ меорояд («Зебоном»); орояндаи гул («ФНЭ»), маҷ. зеботар аз гул.

ГУЛПАРӢگل پری парии ҳамчун гул, зани зебо ва латиф («ФНЭ»).

ГУЛПОРА گل پاره чун гул, пораҳое аз гул («ФНЭ»).

ГУЛРЕЗ گل ریز1. гулафшон, гулпош («ФЗТ», «Муъин»); гулрезанда («Деҳхудо»);

  2. номи зебои бонувон.

ГУЛРУХ گلرخ он ки рӯяш ҳамчун гул зебост («ФЗТ»); 

    ГУЛРУХСОР گلرخسار 1. он, ки рухсораш монанди гул латиф ва дилкаш аст; маҷ. зебо, хушрӯ («ФЗТ»); гулрух, гулчеҳра, зеборухсор («Деҳхудо», «Дурҷ»); 

2; ном ва тахаллуси шоираи муосири тоҷик Гулрухсори Сафӣ.

ГУЛРӮ گلرو он ки рӯяш ҳамчун гул зебост; зебо, хушрӯй («ФЗТ»); сурхрӯ, гулгун («Нозим»); он кӣ рӯяш чун гул бувад («Деҳхудо»).

    ГУЛСАНАМ گلصنم гулмонанд

ГУЛСАРА گلسره гули беҳтарин

ГУЛСИМО گلسیما зебочеҳра

ГУЛФОМ گلفام он, ки чеҳрааш ба гули сурх монад дар рангу латофат («Дурҷ»); ба ранги гул, зебо чун гул («Зебоном», «Нозим», «Деҳхудо»); гулранг, гулгун, сурхранг («ФЗТ»); он чӣ ба ранги гул бошад («Фарҳехта», «Муъин», «Онандроҷ»).

ГУЛХАНДА گلخنده шукуфти гул, кушода шудани гул («ФЗТ»).

ГУЛХУМОР گلخمار киноя аз маҳбубае, ки чашмаш чун гули наргис хуморолуд бошад.

ГУЛХӮگلخو дорои маниши чун гул («Зебоном»).

ГУЛЧЕҲР گلچهر 1. гулрӯй, зебо, хушрӯ, соҳибҷамол («ФЗТ»); 

      2. Гулчеҳра, маъшуқаи Авранг («ФНЭ», «Нозим», «Деҳхудо», «Дурҷ»); ниг. Гулчеҳра. 

ГУЛЧЕҲРА گلچهره 1. гулрӯ, зебо, хушрӯй, соҳибҷамол («ФЗТ»); гулрухсор, гулранг, гулзор, гулзод, гулрух, гулсо, гулсор, гулсимо, гулъизор («ФНЭ»); он ки чеҳрааш дар латофату тароват ба гул монад («Муъин»); хушгил, хубрӯ («Дурҷ»);

2. зариф, латиф, нозук («Деҳхудо»); 

3. номи маъшуқаи шахсест, ки Авранг ном дошта («Бурҳон», «Деҳхудо»). 

ГУЛҶАМОЛ گلجمال зеборӯ, хушрӯ, касе, ки чеҳрааш чун гул хушранг бошад.

ГУЛҶАҲОН گلجهان гули ҷаҳон яъне беҳтарин гул дар рӯи дунё. 

ГУЛШАН گلشن 1. ҷое, ки гулҳои рангоранг мерӯяд. гулзор, гулистон («ФЗТ», «Фарҳехта», «Муъин»); хонаи гул («Зебоном»); муродифи гулистон («Ғиёс»);

2. хонаи ороста («Дурҷ»).

ГУРДИЯ گردیه номи хоҳари Баҳроми Чӯбина дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ.

ГУРДОФАРИД گردآفرید паҳлавонзода, номи духтари Гаждаҳам дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ.

ГУЛНАСАБ گلنسب зебочеҳра, он ки аз зоти зеборухон аст

ГУЛОБ گل آب оби гул.

ГУЛЧИН گلچین ҷамъоварандаи гул, интихоби сара ва саҳеҳ.

ГУЛШАҲР گلشهر шаҳри гул («ФНЭ»). 

ГУЛШЕД گلشید гули дурахшон, дурахшон чун гул («Зебоном»); офтобпараст, вартоҷ, гули хуршед.

    ГЕТИОРО -  گیتی آرا ҷаҳоноро, зинатдиҳандаи дунё

    ГУЛБАРГ -  گلبرگ барги гул, рӯи зебо

    ГУЛБАСАР -  گل بسر гулпӯш, шукуфон

    ГУЛБӮЙ -  گلبوی хушбӯй, муаттар

    ГУЛБУТТА -  گلبوتھ буттаи гул, ниҳоли гул

    ГУЛГУНА -  گلگونھ гулгун, сурхранг, рӯи зебо

    ГУЛҒУНЧА -  گلغنچھ ғунчаи гул, гули ношукуфта

    ГУЛЗОДА -  گلذاده покзод, хушнасаб

    ГУЛИНОР -  گلنار ба мисли гули анор, сурхрӯй

    ГУЛНАМО -  گلنما хушрӯй, зебо

    ГУЛНАСАБ -  گل نسب хушнасаб, аз нажоди зебо

    ГУЛНИСО -  گلنسا зани мисли гул зебо

   ГУЛНИСОР - گلنثار гулпош, гулафшон

   ГУЛНОЗА -  گلنازه зебову дилфиреб

   ГУЛРАФТОР -  گلرفتار соҳиби рафтори зебо

   ГУЛРӮЙ -  گلروی рӯи ба мисли гул латифу дилкаш

  ГУЛСУМАН -  گلسمن гули суман, ёсуман

  ГУЛХАНДА -  گلخنده соҳиби хандаи зебо, дилкаш

  ГУЛШАНОРО -  گلشن آرا хеле зебо, пуртароват

  ГУЛШОДА -  گلشاده ба мисли гул шоду шукуфон

  ГУЛЪИЗОР -  گلعزار рӯяш мисли гул, нозуку зебо

Поделиться новостью
Шарҳ
(38)
Eyefielp 2019-07-12, 05:09
kamagra for sale
Посух
Eyefielp 2019-07-17, 16:31
kamagra tablets
Посух
Jasonfielp 2019-07-19, 04:46
buy kamagra
Посух
Denfielp 2019-07-19, 15:09
kamagra
Посух
Kiafielp 2019-07-20, 07:07
kamagra
Посух
Eyefielp 2019-07-21, 00:53
kamagra
Посух
Kiafielp 2019-07-23, 15:33
kamagra
Посух
Eyefielp 2019-07-24, 05:11
buy kamagra online
Посух
Denfielp 2019-07-26, 08:11
kamagra jelly
Посух
Гулру 2019-08-14, 19:22
Рачабмох
Посух
Гулру 2019-08-14, 19:23
Фарида
Посух
Гулру 2019-08-14, 19:24
Фарида
Посух
Фархунда 2019-08-14, 19:46
Фарахноз
Посух
Фархунда 2019-08-14, 19:47
Фарахноз
Посух
Arrorn 2019-08-24, 15:56
loans for bad credit cialis generic cialis buy cialis cheap cialis online
Посух
advekly 2019-08-29, 04:32
Soft tabs cialis pharmacy generic cialis norvasc and cialis generic cheap cialis online easy approval loans for bad credit payday loans online
Посух
Dychoda 2019-08-29, 05:19
cheap cialis cialis online generic viagra online cheap cialis online viagra coupon
Посух
Expeni 2019-08-29, 05:44
order cialis cialis coupon loans for bad credit buy generic cialis online cheap cialis
Посух
uttets 2019-08-29, 05:44
viagra online payday loans online buy generic cialis online payday loans buy cialis
Посух
Expilia 2019-08-29, 06:27
Aetna cialis pills cheap cialis online levaquin inhaler cialis pills cialis generic cialis online need personal loan payday loans online
Посух
uphorn 2019-08-29, 07:27
Buy tadalafil india tadacip cheap cialis online cialis online overnight generic cialis online www cash loans payday loans online
Посух
LearmLef 2019-09-05, 10:16
Viagra cialis generic sildenafil citrate generic cialis buy tadalafil online cialis generic cialis online
Посух
advekly 2019-09-05, 10:16
Cialis 20 mg online generic cialis buy tadalafil china buy cialis online
Посух
Accowl 2019-09-05, 10:16
Cialis 5mg price online canadian pharmacy cialis online viagra que es buy cheap viagra online
Посух
carfKicy 2019-09-05, 10:16
Order discount cialis compare buy cialis online cialis generic discount generic cialis online
Посух
Идома
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(38)
Eyefielp 2019-07-12, 05:09
kamagra for sale
Посух
Eyefielp 2019-07-17, 16:31
kamagra tablets
Посух
Jasonfielp 2019-07-19, 04:46
buy kamagra
Посух
Denfielp 2019-07-19, 15:09
kamagra
Посух
Kiafielp 2019-07-20, 07:07
kamagra
Посух
Eyefielp 2019-07-21, 00:53
kamagra
Посух
Kiafielp 2019-07-23, 15:33
kamagra
Посух
Eyefielp 2019-07-24, 05:11
buy kamagra online
Посух
Denfielp 2019-07-26, 08:11
kamagra jelly
Посух
Гулру 2019-08-14, 19:22
Рачабмох
Посух
Гулру 2019-08-14, 19:23
Фарида
Посух
Гулру 2019-08-14, 19:24
Фарида
Посух
Фархунда 2019-08-14, 19:46
Фарахноз
Посух
Фархунда 2019-08-14, 19:47
Фарахноз
Посух
Arrorn 2019-08-24, 15:56
loans for bad credit cialis generic cialis buy cialis cheap cialis online
Посух
advekly 2019-08-29, 04:32
Soft tabs cialis pharmacy generic cialis norvasc and cialis generic cheap cialis online easy approval loans for bad credit payday loans online
Посух
Dychoda 2019-08-29, 05:19
cheap cialis cialis online generic viagra online cheap cialis online viagra coupon
Посух
Expeni 2019-08-29, 05:44
order cialis cialis coupon loans for bad credit buy generic cialis online cheap cialis
Посух
uttets 2019-08-29, 05:44
viagra online payday loans online buy generic cialis online payday loans buy cialis
Посух
Expilia 2019-08-29, 06:27
Aetna cialis pills cheap cialis online levaquin inhaler cialis pills cialis generic cialis online need personal loan payday loans online
Посух
uphorn 2019-08-29, 07:27
Buy tadalafil india tadacip cheap cialis online cialis online overnight generic cialis online www cash loans payday loans online
Посух
LearmLef 2019-09-05, 10:16
Viagra cialis generic sildenafil citrate generic cialis buy tadalafil online cialis generic cialis online
Посух
advekly 2019-09-05, 10:16
Cialis 20 mg online generic cialis buy tadalafil china buy cialis online
Посух
Accowl 2019-09-05, 10:16
Cialis 5mg price online canadian pharmacy cialis online viagra que es buy cheap viagra online
Посух
carfKicy 2019-09-05, 10:16
Order discount cialis compare buy cialis online cialis generic discount generic cialis online
Посух
Идома
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД