Tayron Test For
Номномаи Исломӣ | Номҳои духтарона бо ҳарфи "С"
1917

– С –

 

САБЗИНА سبزینه 1. мансуб ба ранги сабз бошад;

2. маъшуқаи гандумгунаро гӯянд, дилбари мавзунқад ва гандумҷурда.

САБО а. صبا боде, ки аз тарафи шарқ мевазад; шамоли форам, насими салқин («ФЗТ»); боди баҳорӣ («Вожаҳои сара»); ,

САБОҲАТ а. صباحت сафедрӯй, хушрӯй, зебоӣ («ФЗТ»); зебо будан, зебоӣ, хубрӯӣ, сафедрӯӣ, равшании чеҳра, хушгилӣ («Вожаҳои сара»); хубӣ; ,

САВСАН سوسن 1. гулест бо баргҳои дароз ва борик ва гулҳои хушбӯ ба рангҳои мухталиф («Муъин»); гулест маъруф – ва он ду қисм аст: сафед, ки онро озод гӯянд ва кабуд, ки онро абарсоъ гӯянд («Мунтахаб»); номи гулест осмонгун («Fиёс»); гиёҳе аз тираи савсаниҳо бо гулҳои фаслии зебо («ФНЭ»); гулест пиёзбех, ки баргҳояш борику баланд буда, гулҳои рангоранги зебо дорад («ФЗТ», «Ф.Ҷомӣ»);

2. зане ромишгар аз Тӯрон («ФНЭ»).

САВСАНБАР سوسنبر 1. касе, ки бараш ба савсан монанд аст («ФНЭ»);

2. гиёҳест. 

    САВДА -  سوده сарват; бузург; сиёҳранг; зани Муҳаммад (с)

    САВРӢ -  ثورى сурх, сурхранг, гули сурх

 

САДАФ а. صدف 1.ҷилде, ки дар даруни он як навъ ҷонвари баҳрӣ ҷой дорад («ФЗТ»); қишри (ғилофи) ҳайвони маъруфи баҳрӣ, ки марворид дар даруни он пайдо шавад («Ф.Шоҳнома»); пӯстаи сахте, ки навъе ҷонвари нармтани дарёӣ дар он зиндагонӣ мекунад; анвои садаф вуҷуд дорад аз ҷумла: садафи хӯрокӣ ва садафи марворидӣ («Муъин»); 

2. моддае, ки ба даруни садаф пайдо шуда, батадриҷ ба гавҳар мубаддал мешавад («ФЗТ»); маъруфтар аз ҳама садафи марворид аст, ки дар дохили бадани худ моддае тавлид мекунад, ки батадриҷ мутаҳаҷҷир мешавад ва ташкили марворид медиҳад («Амид»); гӯшмоҳӣ («Ф.Ҷомӣ»);

3. се ситора аст ба шакли мусаллас бар даври қутб, ки онро садафи қутб гӯянд («Fиёс», «Деҳхудо»).

САДБАРГ صدبرگ номи гуле мебошад, ки дорои ранги зард бошад ва ба ҳиндӣ онро «генда» мегӯянд; ва низ номи ҳар гуле бошад, ки нисбат ба дигар ақсоми худ соҳиби барги зиёд бошад. ҳазора; ном барои духтарон аст.

САДОҚАТ а. صداقت 1. дӯстии самимӣ, дӯстӣ ва ростӣ («ФЗТ»); дурустӣ («Амид»); дӯстӣ доштан («Фарҳехта»); ва муҳаббатест содиқ, ки боис шавад бар эҳтимоми ҷумлагӣ асбоби фароғати сиддиқ ва исор расонидан ба ҳар чиз, ки мумкин бошад («Деҳхудо», «Муъин»); омезиш кардан, дӯстӣ намудан, ёрӣ («Вожаҳои сара»);

2. дурустӣ ва ростӣ («ФНЭ»); ростӣ кардан, росткорӣ намудан, ростгӯйӣ («Мунтаҳо», «Деҳхудо»);

3. ягонагӣ кардан, якрангӣ намудан («Вожаҳои сара»).

САЙЁРА а. سیاره 1. муаннаси сайёр; корвон, қофила («Амид», «Fиёс» («Ф.Шоҳнома»);

2. ва ҳар ситорае, ки даври хуршед бигардад; 

3. киноя аз ахгар, оташпора, оташак («Ф.Ҷомӣ»); 

4. духтари вазир дар китоби «Тӯтинома» («ФНЭ»).

    САЁҲАТ -  سیاحت сайр, гардиш, сафар, ҷаҳонгардӣ

    САИДА - سعیده саодатманд, хушбахт, нек, муборак

    САЙЛОНА -  سیلانھ ҷоришавӣ, оби ҷорӣ

    САЙФИЯ -  سیفھ шамшер

    САЙФУРА -  سیفوره матои абрешимини нафис

     САКИНА а. سکینه 1. оромиш, осудагӣ;

     2. виқор;

САЛИМА а. سلیمه муаннаси салим; зани софдил ва покдоман.

САЛОМАТ а. سلامت 1. солим будан, сиҳат-саломат будан; солим, тандуруст («ФЗТ»); 

2. саломатӣ, тандурустӣ, офиятмандӣ; осудагӣ («ФЗТ», «Амид»); амният («Муъин»); таносонӣ («Вожаҳои сара»);

2. дурустӣ; ҳақиқат («ФЗТ»);

3. беосеб, безарар («ФЗТ», «Ф.Ҷомӣ»).

4. покӣ ва раҳоӣ аз айбу офат, беайб будан («Амид»); бегазанд шудан («Фарҳехта», «Дурҷ», «Муъин», «Fиёс», «Вожаҳои сара»); покӣ, раҳоӣ аз айбу нанг («Ф.Ҷомӣ»);

5. раҳоӣ ёфтан, наҷот ёфтан («Дурҷ», «Онандроҷ»); наҷот («Муъин», «Деҳхудо»); 

6. холис аз беморӣ, шифо («Деҳхудо», «Муъин»); сиҳат ёфтан («Вожаҳои сара»);

7. таҳният, муборакбодӣ («Ф.Ҷомӣ»);

8. растгорӣ («Вожаҳои сара», «Муъин», «Деҳхудо»);

9. хушӣ, шодӣ («Деҳхудо»);

10. номи зане маҳбуба аз араб («Fиёс»).

   САЛМО - سلما солим; маъшуқа; номи саҳобӣ

   САЛОМАТ - سلامت тандуруст, сиҳат, солим

   САМАН // СУМАН سمن гули себарга ва гоҳе панҷбарга, сафедрангу хушбӯ («ФЗТ», «Зебоном»); ёсуман, ёсамин («Ф.Ҷомӣ», «Ф.Шоҳнома»);

2. рӯй бошад, рухсора, чеҳра.

3. маҷ. дорандаи ранги сафед бошад; сафедранг. 

4. ҳамчунин киноя аз рӯи сафед.

САМАНБАР // СУМАНБАР سمنبر 1. гуландом; зебо, хушрӯ («ФЗТ»); гуландом, симтан, зебо, хушрӯй («Ф.Ҷомӣ»); 

2. касе, ки бӯи хуше аз ӯ ояд («ФНЭ»); муаттар;

3. он ки бараш ҳамчун саман бошад («ФНЭ»);

4. касе, ки ёсуман дар бар ва оғӯш гирифта ва бӯйи хуш аз вай барояд («Нозим», «Деҳхудо»).

5. касе, ки бари ӯ (яъне домонаш) бӯи суман диҳад («Деҳхудо»). 

САМАНБӮ // СУМАНБӮسمنبو хушбӯ, муаттар монанди саман («ФНЭ», «Деҳхудо»).

САМАНДУХТ // СУМАНДУХТ سمندخت духтари саман, духтари хушбӯ («ФНЭ»); дурустӣ ва ростӣ («ФНЭ»).

САМАНЗОР سمنزار маконе, ки пур аз суман аст.

САМАННОЗ سمنناز нози чун гул («Зебоном»). 

САМАНРУХ سمن رخ зебочеҳра, гулрӯ, хушрӯ.

САМАНЧЕҲРА // СУМАНЧЕҲРА سمن چهره киноя аз соҳибҷамол ва гулрӯ; зани зебо.

САМИРО سمیرا 1. зани гандумгун («ФНЭ»);

     2. Меҳинбону – аммаи Ширин – маъшуқаи Фарҳод («ФНЭ»).    

    САМИНА -  ثمینھ гаронбаҳо, қимат

    САМИРА -  صمیره сухангӯ дар шаб, ҳамдам, зани гандумгун

    САНАВБАР а. صنوبر 1. киноя аз маъшуқи хушқадду қомат («ФНЭ»); истиораест маъшуқро аз ҷиҳати ташбеҳи қадди ӯ ба санавбар, қадди маҳбуб, маҷ. мавзунқомат, зебо.

2. дарахте аз ҷинси коҷ, дарахти чалғӯза («ФЗТ», «Ф.Ҷомӣ»); дарахти чалғӯза, ки ба ҳиндӣ чир гӯянд («Fиёс»); дарахте, ки ҳамеша сарсабз аст («ФНЭ»); дарахти сӯзанбарг;

3. сарви нозро низ гӯянд («Fиёс»).

САНАМ а. صنم 1. бут, ҳайкале, ки аз санг, чӯб ё маъдан тарошида ё сохта, бо сангҳои қиматбаҳо оро дода, онро мепарастидаанд («ФЗТ», «Ф.Ҷомӣ»); маъбуд («Ф.Шоҳнома»); ба маънии бут («Fиёс»);

2. маъшуқ, дилбар («Фарҳехта», «Дурҷ»); зеборӯ («Муъин»); маҷ. маҳбуба («Ф.Ҷомӣ»);

САНО I а. ثنا 1. тавсиф, мадҳ («Ф.Ҷомӣ», «ФЗТ»); ситоиш, таҳсин («Муъин», «Фарҳехта», «Муъин»); таъриф («Ф.Шоҳнома», «Fиёс»); офарин («Муъин», «ФЗТ»); тамҷид, таъриф («Фарҳехта», «Дурҷ», «Ф.Ҷомӣ»).

2. шукр ва сипос («ФЗТ», «Муъин», «Фарҳехта»).

3. дуо («Муъин»); дуруд, таҳийят («Фарҳехта»);

4. зикри ҷамил, зикри ҳасан («Фарҳехта»).

САНО а. سنا 1. рӯшноӣ дурахшонӣ («ФЗТ», «Амид», «Фарҳехта», «Вожаҳои сара»); 

2. баландӣ, рифъат, олидараҷа («ФЗТ», «Амид», «Фарҳехта», «Дурҷ»); рифъат («ФНЭ»); баландӣ («Вожаҳои сара»); билмадд маънии рифъат ва баландиро соҳиб аст.

САНОАТ а. صناعت кори эҷодӣ; ҳунар; пеша («ФЗТ»); ҳирфа («Амид», «Фарҳехта», «Дурҷ», «Муъин»).

 

3. ва гиёҳест маъруф, беҳтарини он якест, ки онро санои маккӣ гӯянд («Мунтахаб»); 

САНИЯ -  ثنیھ сутуда, мадҳшуда, баландмақом

САОДАТ а. سعادت ном барои занон аст; хушбахтӣ, некбахтӣ, масъудӣ, бахтёрӣ («ФЗТ»); хилофи шақоват («Амид»); иқбол, майманат, хуҷастагӣ, пирӯзӣ («Фарҳехта», «Дурҷ», «Муъин»); комронӣ, беҳрӯзӣ («Вожаҳои сара»).

САРВИН سروین 1. мансуб ба сарв («ФЗТ»); номи дарахти сарв;

2. некӯ, зебо, хушандом («Зебоном»);

САРВИНА سروینه монанди сарв, хушандом.

САРВИНОЗ سروناز 1. ба маънии сарви навруста, ки шохаҳои он ба ҳар сӯ моил бошад («Fиёс»); сарви наврасида, сарви зебо, сарви хушнамо («Зебоном», «Бурҳон», «Деҳхудо»);

2. сарверо низ гӯянд, ки шохҳои он ба ҳар тараф моил бошад бар хилофи сарви озод («Бурҳон», «Онандроҷ», «Деҳхудо»).

САРВИЯ سرویه муаннаси сарвӣ.

САРВӢ سروی мисли сарв мавзуну хушқомат. 

САРВО سروا сурур («Зебоном»); шодӣ, хушӣ.

САРВОДА سرواده 1. суруда, суруд («Зебоном»);

2. шодӣ («Зебоном»); фараҳ, хушнудӣ, хурсандӣ. 

САРИРО سریرا зебо, некӯ. 

САУДА а. سعوده яке аз занони Расули акрам (с).

САФИЙЯ а. صفیه1. муаннаси сафӣ; баргузида («ФНЭ»);

2. номи яке аз занони паёмбари акрам, саллаллоҳу алайҳи васаллам, буд.

САФО а. صفا 1. покӣ, тозагӣ; беғуборӣ; ҷило; равшанӣ («ФЗТ», «Амид»); софӣ шудан, пок, беғаш ва бекудурат шудан («Фарҳехта», «Дурҷ», «Муъин», «Мунтахаб»); покизагӣ («Муъин», «ФНЭ»); софӣ, софу пок, холис, баргузида; хушсифат («Ф.Ҷомӣ»);

2. майи ноб, маи соф, шароби бедурд («ФЗТ»)

3. садоқат, садоқатмандӣ, самимият, беғаразӣ («ФЗТ»); самимият («ФНЭ»).

4. равнақ, хушӣ ва хуррамӣ («Амид», «Муъин»);

5. тароват («Муъин»).

6. хулус, якрангӣ («Муъин», «ФНЭ»);

7. кайф, лаззат, роҳат («Ф.Ҷомӣ»);

8. осудагӣ, осоиш, оромӣ («Ф.Ҷомӣ»);

9. сулҳ, оштӣ, дӯстӣ («Ф.Ҷомӣ»);

    10. номи кӯҳпораест дар Маккаи муаззама.

    САФИНА -  سفینھ киштӣ; баёз (сафедӣ, тароват)

    САФИЯ -  صفیھ пок, дӯсти мухлис; номи зани Муҳаммад (с)

    САХИЯ -  سخیھ саховатманд, кушодадаст

    САҲЛА -  سھلھ нарму осон, хушахлоқ; номи саҳобӣ

    САЪДИЯ -  سعدیھ саодатманд, хушбахт, бобаракат

    СОБИРА -  صابره сабркунанда, батоқат

    СОБИТА -  ثابتھ устувор, маҳкам, пойдор

   СОДИҚА -  صادقھ росткор, самимӣ, вафодор

   СОДИРА -  صادره берун бароянда, воқеъгардида

   СОИМА -  صایمھ рӯзадор, тақводор, порсо

   СОИРА -  سائره сайркунанда; машҳур, маъруф

   СОКИНА - ساكنھ бошанда, иқоматкунанда дар ҷое, ором

  СОЛЕҲА -  صالحھ покдил, покдоман, нек, некӯкор

  СОЛОРА -  سالاره сардор, пешво

  СОРО -  سارا холис, пок, ноб; номи зани Иброҳим (а)

  СОТИРА -  ساتره пӯшонанда, пинҳонкунанда, рӯпӯшкунанда

  СОФИЯ -  صافیھ тоза, покиза, поксират, поктинат

  СОҲИБА -  صاحبھ дорандаи чизе, молик

  СОҶИДА -  ساجده саҷдакунанда, ибодаткунанда

  СИДДИҚА а. صدیقه 1. зани ниҳоят ростгӯ;

2. Сиддиқаи тоҳира, аз асмои Фотима, разияллоҳу анҳо, духтари хотами анбиё Муҳаммад (с).

    СИЛСИЛА -  سلسلھ баҳампайваста; авлод, хонадон

СИМГУН سیمگون сапедранг, тобанда чун нуқра («Зебоном»).

СИМИН سیمین сапедранг, тобанда чун нуқра («Зебоном»)

СИНДУХТ سندخت 1. зодаи симурғ («Зебоном»);

2. номи духтари Меҳроб, ки ӯ подшоҳи Кобул буд.

СИТОИШ ستایش ном барои бонувон; ситудан, парастидан. 

СИТОРА I ستاره ном аст духтаронро; маънии он дар луғот: 1. ҳар як аз кураҳои осмонӣ, ки дар шаб медурахшад; кавкаб, ахтар («Фарҳехта», «Дурҷ», «Амид»); рӯшанӣ афшонанда («Зебоном»);

2. гӯшвора; 

3. номи модари Абӯалӣ ибни Сино.

СИТОРА II ستاره парда, чодир («ФЗТ»).

СОВЕЗ ساویز 1. соҳиби хӯи нек, хушрафтор;

2. фармондиҳанда, панд ва андарз диҳанда («Зебоном»); аз асмои занон бошад.

СОВИС ساویس фармондиҳанда, панду андарздиҳанда, омӯзишдиҳанда («Зебоном»); Ин ном мансуб ба занон бошад.

СОЛЕҲА а. صالحه муаннаси солеҳ; зани некӯкор.

СОНОЗ ساناز номи гуле бошад.

СОРО سارا 1. зубда, холис, беғаш, ғолибан ба калимоти анбар ва мушк ва зар таркиб мешавад, монанди мушки соро, анбари соро, зари соро («Амид»); соф, пок (оид ба тило, мушк ва анбар) («Ф.Ҷомӣ»); ба маънии холис; лекин дар ғайри сифати анбару мушк ва зар мустаъмал нашуда («Бурҳон», «Fиёс», «Деҳхудо»);

3. номи зани ҳазрати Иброҳим ва зани Исҳоқ («Амид»); 

СОРОБОНУ سارابانو бонуи вижа («ФНЭ»).

СОРОДУХТ سارادخت духтари вижа ва зубда («ФНЭ»).

СОТИЁ ساتیا1. ниёишгар, ситоишгар («Зебоном»);

2. суруди ниёиш («Зебоном»).

СОҲИБА а. صاحبه муаннаси соҳиб.

СУБҲИННИСО а. صبن النسا чароғи занҳо; зеботарини занҳо.

СУДОБА سودابه 1. ситоишгар, дурахшон, ситоиш ва ниёиш («Зебоном»);

2. дар достонҳои Эрон духтари подшоҳи Ҳоморон, ки зани Кайковус буд, Ковус ошиқи ӯ шуд ва бо ӯ ба зиндон афтод, Рустам Ковусро наҷот дод ва бо Судоба ба Эрон омад, Судоба ошиқи Сиёвуш – писари Кайковус шуд ва чун Сиёвуш имтиноъ варзид, ӯро назди Кайковус муттаҳам сохт («Амид», «ФНЭ»).

СУМАЙЯ а. صمیه 1. ҳамном, ҳамто, мислу монанд («ФНЭ»);

2. номи аввалин зани шаҳид дар ислом аст.

    СУБҲИЯ -  صبحیھ бомдод, сапедадам; оғоз, ибтидо

    СУВАЙБА -  ثویبھ либосча; гурӯҳ; номи саҳобӣ

    СУВАЙДА - سویدة зариф ва нозукандом

    СУДОБА - سودابھ ситоишгари дурахшон

СУЛҲИЯ -  صلحیھ тарафдори оштӣ ва осоиштагӣ, сулҳпарвар

СУМАЙРО -  سمیرا зани гандумгун

СУМАН -  سمن гулест сафедбарги хушбӯй, ёсуман

СУНБУЛА -  سنبلھ хӯшаи ҷав, гандум, моҳи тақвими шамсӣ

СУРАЙЁ -  ثریا галаситорҳо дар осмон, баландии осмон

СУРМА - سرمھ моддаи ороишӣ барои чашм

СУХАНОРО -  سخن آرا суханвар, хубу фасеҳ гапзананда

СУҲАЙЛО -  سحیلا нарм, мулоим; осон

Поделиться новостью
Шарҳ
(9)
Сабина 2019-08-22, 22:30
Ба номи сабина момст номхо
Посух
Сабина Сабина 2019-10-13, 11:27
Манош
Посух
Сабрина Сабина 2019-12-08, 06:12
Новосибирск
Посух
Саида 2019-09-05, 12:26
Конибодом
Посух
париваш 2019-09-15, 14:01
иютть .
Посух
Сумайя 2019-10-10, 05:39
Точикистон
Посух
Саидмурод 2019-10-26, 18:21
Маънояш чияй??
Посух
Тайиба 2020-01-03, 20:37
Бе ягом шарт
Посух
Силсила 2020-01-04, 13:35
мании ном
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(9)
Сабина 2019-08-22, 22:30
Ба номи сабина момст номхо
Посух
Сабина Сабина 2019-10-13, 11:27
Манош
Посух
Сабрина Сабина 2019-12-08, 06:12
Новосибирск
Посух
Саида 2019-09-05, 12:26
Конибодом
Посух
париваш 2019-09-15, 14:01
иютть .
Посух
Сумайя 2019-10-10, 05:39
Точикистон
Посух
Саидмурод 2019-10-26, 18:21
Маънояш чияй??
Посух
Тайиба 2020-01-03, 20:37
Бе ягом шарт
Посух
Силсила 2020-01-04, 13:35
мании ном
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Tayron Test For 2