Tayron Test For
Номномаи Исломӣ | Номҳои духтарона бо ҳарфи "Ш"
1266

– Ш –

 

ШАБНАМ شبنم 1. рутубате, ки шабона ё саҳар ба рӯи сабзаҳо, гиёҳҳо, гулҳо ва ғ. мерезад («ФЗТ»); 

2. киноя аз ашки чашм («Ф.Шоҳнома»);

3. ҷомаи сафеду борик ва латиф («Fиёс»). 

ШАБМОҲ شبماه моҳи шаб («ФНЭ»).

    ШАБАФРӮЗ -  شب افروز шабро равшанкунанда

    ШАББОДА - شباده насими форами шабона, боди сабук

    ШАВҚИЯ -  شوقیھ рағбаткунанда, иштиёқманд, майли зиёд

    ШАМИЛА -  شمیلھ қиёфа, намуди берунӣ; хислатҳои нек

ШАМИМА -  شمیمھ хушбӯй, бӯи хуш

ШАМСИЯ -  شمسیھ офтоб, хуршед, меҳр; чатр, соябон

ШАККАР // ШАКАР شکر шириние маъруф аст, ки аз найшакар ҳосил шавад; номест мансуб ба бонувон ва мардон ва дар номсозии тоҷикӣ дар таркиби Шакармоҳ, Шакаргул, Миршакар ва ғ. дучор мешавад.

ШАРИФА а. شریفه муаннаси шариф.

ШАРОРА شراره пораи хурди ҷаҳандаи оташ, («ФЗТ»); ҷараққа, оташпора, забонаи оташ, шӯъла («Ф.Шоҳнома»); оташпораи вобид, ки биҷаҳад («Fиёс»); резаи оташ, ки ба ҳаво мепаррад («Амид», «ФНЭ»); воҳиди шарор («Муъин»); ҷараққаи оташ («Нозим», «Деҳхудо»);

2. ахгар, пораҳои паранда ва дурахшони оташ ва ё филлизи тафта.

ШАРОФАТ а. شرافت шариф будан, бошарафӣ; обрӯмандӣ («ФЗТ»); бошараф будан («ФНЭ»); бузургворӣ, арҷмандӣ, бузургӣ («ФНЭ», «Фарҳехта», «Муъин»); баландқадрӣ («Амид»); шараф, бузургмиқдорӣ, маҷд, рифъат, қадр; наҷобат ва асолат ва баландқадрӣ ва бузургмартабатӣ («Нозим», «Деҳхудо»).

    ШАРҚИЯ -  شرقیھ духтари шарқӣ, ховарӣ

    ШАФИЯ -  شفیعھ шафоаткунанда, восита

    ШАФИҚА -  شفیقھ меҳрубон, дилсӯз

    ШАФОАТ -  شفاعت талаби афв ё ёрмандии касе барои касе

    ШАҲГУЛ شهگل шоҳи гул, гули зебо ва бошукӯҳ.

ШАҲДУХТ شهدخت духтари шоҳ.

ШАҲЁР شهیار 1. пуштибон ва ёвари бошукӯҳ; 

2. дӯсти подшоҳ, ҳамдами шоҳ. 

ШАҲЗОДА شهزاده фарзанди подшоҳ, подшоҳзода, писари подшоҳ («Ф.Ҷомӣ»); мухаффафи шоҳзод; .

ШАҲИНДУХТ شهین دخت духтари шоҳ, шаҳдухт, биншаҳдухтар, шаҳзода.

ШАҲЛО а. شهلا1. зани мешчашм («ФЗТ», «Мунтахаб», «Fиёс», «Амид», «Фарҳехта», «Дурҷ»); бонуе, ки соҳиби чашми кабуд ва сиёҳ ва зебо аст.

2. чашми сиёҳи калони зебо ва дилфиреб («ФЗТ», «Амид»); мушобеҳи чашми инсон ҳамон наргис аст («Fиёс»); чашми сиёҳфом ва дорои фиребандагӣ («Деҳхудо»);

3. навъест аз наргис, ки дар гули он ба ҷои зардӣ сиёҳӣ мебошад («Fиёс»); навъе аз гули наргис («ФНЭ»); 

4. ва дар «Сироҷ» навишта, ки шаҳло ба маънии чашми сиёҳе, ки моил ба сурхӣ бошад («Fиёс»). 

ШАҲНАВОЗ شهنواز 1. навозандаи шоҳ («ФНЭ»); 

2. навохтаёфтаи шоҳ («ФНЭ»). 

ШАҲНОЗ شهناز 1. нози шоҳ, шоҳи ноз, подшаҳи ишва; 

2. номи яке аз оҳангҳои мусиқии эронӣ; 

3. ба маънии арӯс низ омадааст; 

4. баъзе навиштаанд, ки номи хоҳари Ҷамшед буд, ки ба никоҳи Заҳҳок даромад.

ШАҲПАР شهپر 1. шоҳбол, шоҳпар;

2. парҳои бузурги парандагон.

ШАҲРБОНУ شهربانو 1. бонуи шаҳр, малика; 

2. духтари Яздгирд – подшоҳи Эрон, ки дар хилофати ҳазрати Умар (р) асир омада буд ва ба никоҳи имом Ҳусайн (р), даромада, имом Зайнулобидин (р) аз ӯ мутаваллид шуд («Fиёс»). 

ШАҲРНОЗ شهرناز 1. номи духтари Ҷамшед («Ф.Шоҳнома»); 

2. номи хоҳари Ҷамшед («Ф.Шоҳнома»); 

ШАҲРОРО شهرآرا зеби шаҳр, зебои шаҳр, касе ки бо ҳуснаш шаҳреро меорояд.

ШАҲРӮЯ شهرویه 1. шаҳрӯ, фармондиҳанда; 

2. духти Хусрави Парвиз ва хоҳари Пурондухт.

    ШАҲИРА - شھیره маъруф, машҳур, номдор

    ШАҲРИЯ -  شھریھ моҳтоб, моҳ

    ШИФО -  شفا даво, дармон, тандурустӣ; илоҷ

    ШЕФТА شیفته дилбохта, мадҳуш, ҳайрон, ошиқ.

 

ШИРИН شیرین 1. дорои маззаи қанд ва шакар («ФЗТ»); ҳар чизе, ки мазаи қанду шакар дошта бошад («Ф.Ҷомӣ», «Муъин»); маззаи муқобили талх («ФНЭ», «Амид», «Фарҳехта», «Дурҷ»); ҳар чиз, ки мазаи қанд ва набот диҳад ва ҳаловат дошта бошад; ғизо ва хӯроки боҳаловат («Нозим»); 

2. латиф, дилкаш, мулоим, нарм, нозук, гуворо («ФЗТ»); .

3. хуб, хуш, гуворо; бароҳат, форам («Ф.Ҷомӣ»);

4. ширинӣ, шарбат («Ф.Ҷомӣ»);

5. азиз, арҷманд («Ф.Ҷомӣ»); ноёб («Fиёс»); гиромӣ, гаронмоя («Деҳхудо»); 

6. шодмон, фараҳманд, хушҳол («Ф.Ҷомӣ»);

7. тамом, комил («Муъин»); 

8. равнақ, ривоҷ; 

9. киноя аз хилъат ва ҷоиза ва чизе ба касе додан («Деҳхудо»);

10. номи маҳбубаи Хусрав ва Фарҳод («ФЗТ», «Ф.Ҷомӣ»); номи зани Хусрави Парвиз («Ф.Шоҳнома»); 

ШИРИНБОНУ شیرینبانو 1. бонуи ширин; 

2. мурод аз маъшуқаи Фарҳод.

ШОДБАХТ شادبخت саодатманд, хушбахт, некиқбол, бахтёр, хушрӯз; номест мансуб ба зан ва ҳам мард. 

ШОДОБ شاداب 1. тару тоза («ФЗТ», «ФНЭ», «Л.Фурс», «Бурҳон»); тоза, ботароват («Муъин», «Амид»); тарӣ («Фарҳехта», «Дурҷ»); шукуфта («Деҳхудо»);

2. сероб, сабзу хуррам («ФЗТ», «ФНЭ»); пуроб («Амид»); обдор («Фарҳехта», «Дурҷ», «Деҳхудо»);

3. маҷ. шукуфон, шод, хуррам, хушҳол («ФЗТ»); шодон, масрур («ФНЭ», «Муъин»,»Фарҳехта», «Дурҷ»).

     ШОДИЯ -  شادیھ хушнуд, хурсанд, хушҳол

     ШОДПАРӢ شادپری 1. зеборӯи шодмон, соҳибҷамоли бонишот;

2. фариштаи хушҳол («ФНЭ»).

ШОДЧЕҲР شادچهر ном аст барои мардон; шодчеҳра, шодрух, кушодарӯ, хандонрӯ.

ШОДУХТ شادخت кӯтоҳшудаи шоҳдухт; духтари шоҳ, шоҳзода, шоҳдухтар.

ШОЁНДУХТ شایاندخت духтари шоиста, писандидадухтар.

ШОИРА а. شاعره гӯяндаи шеър, баназмдароварандаи сухани бадеӣ, танзимкунандаи калом.

ШОИСТА شایسته 1. лоиқ, сазовор, муносиб («Ф.Ҷомӣ», «ФЗТ», «Fиёс»); дархур, шоён («Амид», «ФНЭ», «Муъин»); исми мафъул аз шоистан («Бурҳон»); мувофиқ («Нозим», «Деҳхудо»); 

2. беҳтар («Fиёс»); 

3. муҳтарам («Фарҳехта», «Дурҷ», «Муъин»); муҳтарам ва боэҳтиром ва боиззат («Деҳхудо»); .

4. машрӯъ ва ҳалол («Деҳхудо»); 

5. бидуни эътироз ва бидуни эъроз («Деҳхудо»); 

6. нофеъ ва бакор («Деҳхудо»); соҳиби манфиат, фоидабахш, судбахш;

7. хушхислат, соҳиби ахлоқи ҳамида, некрафтор, соҳиби адаб; 

8. покнажод («Нозим», «Деҳхудо»); аз нажоди покон, асилзода, наҷибзода.

   ШОКИРА -  شاكره шукркунанда, сипосгузор, миннатдор

   ШОМИЛА -  شاملھ фарогиранда, дарбаргиранда

    ШОҲБОНУشاهبانو малика, зани шоҳ, бонуи шоҳ.

ШОҲВАШ شاهوش 1. мисли шоҳ («ФНЭ»); монанди шоҳ; 

2. дӯшиза, бокира («ФНЭ»).

ШОҲИДА 1 а. شاهده муаннаси шоҳид.

2. некӯкор ва солеҳ («Фарҳанги Сурурӣ»); ба маънии шоҳанда аст, ки муттақӣ ва парҳезгор ва солеҳ ва некӯкирдор бошад («Бурҳон», «Деҳхудо», «Амид»).

    ШОҲИНА -  شاھینھ навъи парандаи шикорӣ; далер, диловар

    ШОҲОНА شاهانه 1. муносиби шоҳон, шоҳвор, подшоҳона («Ф.Ҷомӣ», «ФЗТ»);

2. нағз, хуб («ФЗТ»);

3. маҷ. бовиқор, ботамкин, пурсавлат («Ф.Ҷомӣ»).

ШОҲПАРӢ شاهپری анбар («ФНЭ»).

ШУКРОНА شکرانه изҳори миннатдорӣ, ташаккур («ФЗТ»); изҳори сипосгузорӣ, изҳори ташаккур («Ф.Ҷомӣ»).

   ШУКРИЯ -  شكریھ номаи миннатдорӣ, сипосгузорӣ

   ШУКРОНА -  شكرانھ сипосгузорӣ, миннатдорӣ, ташаккур

   ШУКУФА//ШИКУФА شکوفه гули дарахтони мевадор («ФЗТ», «Ф.Ҷомӣ»); ишкуфа, ғунча («Муъин»); .

   ШУКӮҲА -  شكوھھ боҳашамат, шавкат, ҷалол, қудрат

   ШӮҲРА - شھره машҳур, номдор, овозадор

Поделиться новостью
Шарҳ
(4)
Нигина 2019-09-08, 05:53
Шахдия гуфтаги ном нест?
Посух
Шукрия 2019-09-08, 22:13
Шукркунанда
Посух
Фарахноз ва Махноз 2019-11-24, 13:48
Посух
Посух
Эзоза 2019-12-04, 22:54
. 🤗🤗🤗
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(4)
Нигина 2019-09-08, 05:53
Шахдия гуфтаги ном нест?
Посух
Шукрия 2019-09-08, 22:13
Шукркунанда
Посух
Фарахноз ва Махноз 2019-11-24, 13:48
Посух
Посух
Эзоза 2019-12-04, 22:54
. 🤗🤗🤗
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Tayron Test For 2