Test For
Номномаи Исломӣ | Номҳои духтарона бо ҳарфи "П"
1007

П –

 

ПАДИДА پدیده ном барои бонувон; 1. чизи тозападидомада, навзуҳур, бемонанд дар гузашта («Муъин»);

2. он чи мушоҳида ё ба василаи ҳавос идрок мешавад («Муъин»); 

ПАНОҲ پناه аз асмои занон; маънии он дар луғот: 1. ҳифз, ҳимоят, амон («Муъин»); зинҳор, канаф («Фарҳехта», «Дурҷ»); муҳофизат;

2. паноҳгоҳ, ҷойи устувор («Муъин», «Фарҳехта», «Дурҷ»);

3. ҳомӣ, нигоҳдор («Муъин»); нигоҳбон («Фарҳехта», «Дурҷ»); 

4. саодат («Фарҳехта», «Дурҷ»).

ПАРВИН پروین 1. номи чанд ситорае, ки дар як ҷо ҷамъ шудааст ва ба бурҷи Савр дохил мешавад; Сурайё («ФЗТ»); сурати фалакӣ, ки болои шохи сурати фалакии гов қарор дорад («Муъин», «Фарҳехта», «Дурҷ»); 

2. киноя аз ашк, оби дида («ФЗТ»);

3. киноя аз дандон («ФЗТ»);

4. маҷ. дурахшон;

5. номи манзиле аз манозили қамар («Муъин», «Фарҳехта», «Дурҷ»); 

6. Парвини Эътисомӣ аз шоирони барҷастаи Эрон дар миёни занҳо буд. 

ПАРВОНА پروانه ном барои духтарон аст; маънии он дар луғат: 1. ҳукм, амр, фармон, фармони подшоҳон («ФЗТ»); ҳукмнома («Фарҳехта», «Дурҷ»); далел, раҳбар («ФНЭ»);

2. иҷозат, рухсат;

3. ҳашарае, ки дар шаб гирди чароғ, шамъ ва ғ. мегардад ва худро ба онҳо мезанад; парвонаи чароғ («ФЗТ»); чароғвора бошад ва ӯ парандае бувад, ки худро ба чароғ ё бар шамъ занад ва бисӯзад («Туҳфат-ул-аҳбоб»); 

4. ҳашараест, дорои болҳои хушранг, ки рӯйи гулҳо ва гиёҳҳо менишинад ва шираи онҳоро мемакад ва онро шоҳпарак ва парвонаи рӯз ҳам мегӯянд («Амид»);

5. мураккаб аз парв, ки ба маънии ситора аст ва маҷозан маънии нури чароғ ва шамъ ва лафзи она, ки калимаи нисбат аст («Fиёс»); маҷ. ба маънии нури чароғу шамъ («Баҳори Аҷам»);

6. маҷ. муштоқ, иштиёқманд, ҳавасманд («ФЗТ»).

ПАРИВАШ پریوش аз асмои духтарон аст; маънии он дар луғот: парирӯй, фариштарӯй («ФНЭ»); 

ПАРИВОР پریوار номи духтарона; паримонанд, чун парӣ: маҷ. зебо, хубрӯй («ФЗТ»); париосо, монанди пари зебо.

ПАРИДУХТ پری دخت 1. паридухтар, паризод; зебо, хушрӯй («ФЗТ»); паризода, духтари зебо чун парӣ;

2. номи духтари подшоҳи Чин – модари Зол – падари Рустам – зани Соми Наримон («ФНЭ»); 

ПАРИЗОД پریزاد ном барои занон; 1. фарзанди парӣ, зодаи парӣ («ФНЭ»); насли парӣ, паринажод; бисёр зебо, хушрӯй (сифати маҳбуба, «ФЗТ», «Деҳхудо»); бачаи бисёр зебо («Амид»); 

ПАРИЗОДА پریزاده аз асмои занон; 1. фарзанди парӣ; фарзанди зани хубрӯй;

2. бачаи бисёр хубрӯй, кӯдаки хушсимо.

ПАРИНОЗ پریناز духтаре, ки чун парӣ ноз мекунад, дорандаи нози зебо. 

ПАРИНӮШ پرینوش зебои ҷовидон, ҳамеша зебо, касе, ки то абад зебо бимонад; ном барои духтарон. 

ПАРИРУХ پریرخ касе, ки чеҳрааш монанди парӣ бошад, соҳиби рухсори ҷамил, некӯсурат, хушрӯ; ном барои духтарон. 

ПАРИРУХСОР پریرخسار ниг. парирух.

ПАРИСО پریسا зебо, хушрӯ, хушрӯй; ном барои духтарон.

ПАРИСОН پریسان монанди парӣ, парастанда, ситоишкунанда. ниг. парисо. 

ПАРИЧЕҲР پری چهر паричеҳра, он ки чеҳрааш ба зебоии чеҳраи париён аст, зебо, хубрӯй, хушсурат («Муъин»); ном барои духтарон.

ПАРИЧЕҲРА پریچهره аз асмои духтарон; парирӯй, парирухсор, зебо, бисёр хушрӯй («ФЗТ»); зеборӯй, хушгил, касе, ки чеҳраи монанди чеҳраи парӣ дорад («Амид»).

ПАРӢپری  бисёр хушрӯй ва нексурат; ситоишкунанда; зебои мафтункунанда; ин ном мансуби занон аст.

    ПАРВАРДА -  پرورده парваришёфта, тарбияшуда

    ПАРВИНА - پروینھ номи ҳафт ситораи якҷои осмонӣ

    ПАРИВАШ -  پریوش паримонанд, мисли парӣ, паривор

    ПАРИНАМО - پرینما парирӯй, зебо, соҳибҷамол

    ПЕРОЯ -  پیرایھ ороиш, зевар

   ПИРӮЗА پیروزه ном барои духтарон аст; маънии он дар фарҳангҳо: 1. фирӯза («Фарҳехта», «Муъин»); навъе аз сангҳои қиматбаҳои кабудранг ё осмониранг, ки барои зебу зинат ба кор мебаранд («ФЗТ»);    2. ба ранги фирӯза («Муъин»); кабуд («Фарҳехта»); пирӯзаранг, дорои ранге чун фирӯза («Деҳхудо»).

     ПОКИЗА - پاكیزه пок, озода, тоза, соф

ПОКДУХТ پاکدخت духтари поку зебо.

ПОКНОЗ پاکناز покизаноз, касе, ки нозаш табиӣ бошад, хушноз; аз асмои бонувон аст. 

ПОКНОМ ﭘﺎکﻧﺎم зебоном, дорандаи номи зебо ва покиза, покизаном; ном барои ҳам мардон ва ҳам занон бошад.

ПОКРУХ پاکرخ исми риҷол аст; 1. покрӯй, зеборӯй, дорандаи рухсораи ҷамил;

2. дурахшон;

3.киноя аз кӯдак, ки рухсораи пок дорад.

ПУРМОҲ پرماه 1. моҳи шаби чаҳордаҳум;

2. ҷамил монанди моҳ; ном барои духтарон аст. 

Поделиться новостью
Шарҳ
(1)
Мавчуда 2019-10-28, 22:40
Ашт
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(1)
Мавчуда 2019-10-28, 22:40
Ашт
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД