Tayron Test For
Номномаи Исломӣ | Номҳои духтарона бо ҳарфи "Н"
2225

Н –

 

НАБО نبا номи духтарона аст; осмон («Зебоном»);

НАБИЛА -  نابیلھ некӯсурат; шариф, наҷиб; зирак

НАВБАҲОР نوبهار ,маънии он дар фарҳангҳо: 1. баҳори нав, шодоб ва тоза чун баҳор («ФЗТ», «Фарҳехта», «ФНЭ», «Муъин»); фасли баҳор, аввали баҳор, оғози фасли баҳор («Дурҷ», «Амид», «Анҷуманоро»); рабеъ («Нозим», «Деҳхудо»); фаслест аз фусули арбаъа («Бурҳон»).

2. гул ва шукуфаи тозаи дарахт («ФНЭ»); сабзаи навруста («Деҳхудо»);

3. киноя аз маҳбуб ва маъшуқи зеборӯй («Деҳхудо»); дилбари зеборухсор, маҳбубаи ниҳоят соҳибҷамол;

4. қисми гул («Деҳхудо»).

НАЗИРА а. نظیره муаннаси назир; номи духтарона.

НАЗИФА а. نظیفه таъниси назиф; сифати занони покдоман ва покизадил.

НАЗОКАТ نزاکت калимаи форсист, бар вазни луғати арабӣ; 1. 

2. покизагӣ («Амид», «Муъин», «Дурҷ»); ноб;

3. хушахлоқӣ, рафтори писандида («Муъин»); салиқа («Ф.Низом», «Деҳхудо»); салиқаи некӯ («Фарҳехта», «Дурҷ»); хӯи хуш («Амид»);

4. нармӣ, мулоимат, оҳистагӣ; ин ном ба муроде ба фарзанд гузоранд, ки то ӯ дорандаи феълу атвори шоиста гардад; 

5. адаб («Амид», «Муъин», «Дурҷ»).

    НАЗРИЯ -  نذریھ аҳд, паймон; садақа, қурбонӣ

    НАЗОФАТ а. نظافت тозагӣ, шодобӣ, хуррамӣ (гиёҳ, инсон «Дурҷ», «Фарҳехта»); обдорӣ («Муъин», «Fиёс») хуррамии гиёҳ ва дарахт, тозарӯйӣ («Амид», «Вожаҳои сара»); тароват («ФЗТ»); тозарӯ; ва тозаю обдор шудан («Мунтахаб»); шукуфтагии рӯй, шукуфтагии дарахт, сарсабзӣ ва хуррамӣ.

НАИМА -  نعیمھ неъмат, нозу неъмат, тавонгар

НАМОЁН -  نمایان машҳур, маъруф, назаррас

НАРГИС نرگس аз номҳои зебо ва хушоҳангест барои духтарон; 

2. маҷ. чашм («Ф.Шоҳнома»); чашми маҳбуба («Баҳори Аҷам», «Муъин», «Бурҳон», «Онандроҷ»)

НАРГИСА نرگسه 1. ниг. наргис.

2. гули сунъӣ, ки аз оҷ ё устухон тарошида ба шифти хона барои зинат ҷой медиҳанд («ФЗТ»); 

3. киноя аз кавокиб («Баҳори Аҷам»); киноя аз ситорагони осмон («Ҷаҳонгирӣ», «Анҷуманоро», «Ф.Низом», «Бурҳон», «Онандроҷ»);

4. Парвинро низ гуфтаанд («Бурҳон», «Ҷаҳонгирӣ», «Деҳ-худо»).

НАСИБА а. ﻧﺼﯿﺒﻪ ном барои бонувон; маънияш дар луғот: баҳра, насиб («Дурҷ»); 

2. қисмат («Баҳори Аҷам»); тақдир, сарнавишт, ё насибаи азал, тақдири илоҳӣ («Дурҷ»).

НАСИМА а. نسیم муаннаси насим; ном барои бонувон.

НАСРИННИСО نصرالنسا ин ном мураккаб аст аз калимаҳои арабии насри (фирӯз) ва нисо (занон). 

НАСТАРАН نسترن номест аз номҳои духтарона; маънии он дар фарҳангҳо: 1. номи як гули хурди хушбӯи зебо, ки сафед ё сурх буда, дар шохаҳо ғуҷум-ғуҷум кушода мешавад («ФЗТ»); 

2. гулзор («Бурҳон», «Нозим»); гулистон («Деҳхудо»); маконе, ки анвои гуногуни гул касир бошад, гулшан, гулзор. 

НАФИСА I а. نفیسه таъниси нафис, ном ва сифати занона.

НАФИСА II نفیسه ном барои занон; маънии он дар фарҳангҳо: чизи нафиси қимати камёб («ФЗТ»); чизҳои гаронмоя ва писандида ва латиф ва марғуб («Нозим», «Деҳхудо»)ҷ. 14 646).

     НАҶИБА -  نجیبھ шариф, асилзода, бузургзода, гиромӣ, порс

НЕКТАН نیک تن ном барои бонувон; соҳиби қадду қомати зеборо гӯянд ва низ гулбадан, зеботан, хубсурат, тансиҳат ва солим. 

НЕКЧЕҲРА نیک چهره номест мансуби занон; соҳиби рухсораи зебо, хубчеҳра, хубсурат.

НИГИН نگین ном барои занон; маънии он дар фарҳангҳо: 1. ангуштарин, ангуштарӣ («ФЗТ»); муҳр, ангуштарӣ («Ф.Шоҳнома»); ба маънии ангуштарӣ маҷоз аст («Баҳори Аҷам»); ангуштарӣ («Нозим», «Деҳхудо», «Дурҷ»).

2. санги ангуштарӣ, санги қиматбаҳои ангуштарин («ФЗТ»); 

3. ангуштарини муҳрдори подшоҳон («ФЗТ»); муҳри подшоҳон («Муъин»); муҳри подшоҳон («Нозим», «Деҳхудо»); муҳри шоҳӣ («Дурҷ»); хотам, хотами салотин.

НИГИНА نگینه ниг. нигин.

НИГОР نگار 1. наққошӣ, нақш («ФНЭ»); тасвир, расм, зебу зиннат («Ф.Шоҳнома», «Амид», «Муъин»); 

2. нақше, ки аз ҳино бар дасту пои маъшуқон кунанд («Бурҳон») ва («Fиёс»); 

3. ранге бошад сиёҳ, ки аз ҳино ва нил созанд ва занон бад-он нақшҳо ва абёт бар дасти худ нақш кунанд («Ҷаҳонгирӣ»); 

4. маҳбуб («ФНЭ»); маъшуқ («Баҳори Аҷам», «Fиёс», «Ф.Шоҳнома»); 

5. нақши нигин, нақше, ки бар нигини ангуштарӣ кунанд («Деҳхудо»);

6. ороишу зеварро гӯянд;

7. инчунин рангин ва мунаққаш бошад;

8. маҷ. хубрӯёнро гӯянд.

НИГОРА نگاره ном барои духтарон; маънии он дар фарҳангҳо: мунаққаш, шакл, сурат, нақш («ФНЭ»); сурати наққошишуда («Амид»); 

    НИЛУФАР -  نیلوفر гули нилуфар; кабуд, осмониранг

   НИСОРА -  نثاره фидошуда, қурбоншуда

 НИШОНА -  نشانھ ёдгор аз касе; асар, аломат

 НИҲОДА -  نھاده сиришт, тинат; бунёд, асос

 НОДИРА а. نادره ном барои духтарон; маънои он дар фарҳангҳо: 1. муаннаси нодир; камёб («Амид», «Дурҷ»);

2. беҳамто («Дурҷ», «Амид»); бемонанд («Ф.Низом», «Деҳхудо»);

3. зани бемонанд («ФНЭ»); зане, ки ҳамтояш набошад; зане, ки дар ҳусну малоҳат, дар рафтору кирдор монандаш, касе набошад;

4. нафис («ФНЭ»);

5. турфа, аҷиб («ФНЭ»); тарифа, ҷолиб («Деҳхудо»); 

6. латифа, базла. 

 НОДИЯ -  نادیھ бахшанда; шабнам; нидодиҳанда

НОЗАНИН نازنین аз асмои бонувон; маънои он дар фарҳангҳо: 1. нозпарвард, гиромӣ дошташуда, ба нозу неъмат парварда («Деҳхудо», «Дурҷ»); 

2. дорандаи ноз, нозкунанда («Дурҷ», «Зебоном»); мураккаб аст аз ноз ва лафзи нин, ки калимаи нисбат аст («Баҳори Аҷам»);

3. латиф ва зариф (сифати маъшуқ, «Дурҷ»); маъшуқи зариф («Дурҷ»); маъшуқаи латиф ва зариф («Деҳхудо»); 

4. маъшуқ («Нозим», «Деҳхудо», «Муъин»); маҳбуб («ФНЭ»); маҳбуба («ФЗТ»); маъшуқаи бо карашма бувад («Деҳхудо»); 

5. нозукандом, хушандом, латиф, дилрабо («Амид»); ҷамил («ФНЭ»); зебо, зариф («Муъин»); хушрӯй, дилбар («ФЗТ») хуб, дӯстдоштанӣ («Деҳхудо»); зеборӯй, зеборухсор, некӯчеҳра, саропо некӯ;

6. дӯстдоштанӣ, гиромӣ («Дурҷ», «Фарҳехта», «Муъин», «Нозим», «Деҳхудо»); азиз, арҷманд, мавриди иззу икром афтода;

7. боарзиш, нафис, гаронбаҳо («Дурҷ», «Нозим»). 

НОЗБОНУ نازبانو номи занона; маънии он дар луғот: 1. бонуи бо лутфу ноз («ФНЭ»);

2. бонуи зебоандом; дурахшандаи зебо («Зебоном»).

НОЗИРА а. ناظره аз номҳои занона.

НОЗӢ نازی барои занон бошад; маънияш дар фарҳанг: он кӣ бисёр ноз кунад («Зебоном»). 

НОЗИЯ نازیه дар вазни Розия, ки вожаи арабист, сохташуда, ҳаммаънои нозӣ аст; 

НОЗОФАРИН نازآفرین мансуб ба занон; маънии он дар фарҳангҳо: 1. маъшуқе, ки нози бисёр ба кор барад («Фарҳехта»);

2. он ки неъмату рифоҳ ва хушӣ падид оварад («Фарҳехта»); 

3. офаридашуда барои зебоӣ («Зебоном»);

4. ситоишгари зебоӣ («Зебоном»).

НОЗПАРӢ نازپری ном барои бонувон аст; маънои он дар луғот: 

1. парии ноздор, зебои ноздор («ФНЭ»); 

2. зеборӯйи борикандом («Зебоном»);

3. ситоишгари зебо («Зебоном»);

4. дилбар; маҳбуба («Зебоном»);

5. номи ҳамсари Баҳроми Гӯр, ки ӯ духтари Хоразмшоҳ буд.

НОИР نایر барои бонувон; маънояш дар фарҳанг: бону, зан, ҳамсар («Зебоном»).

НОИРО نایرا барои занон; маънояш дар луғат: зан («Зебоном»); бону, хонум. 

     НОИЛА -  نائلھ муваффақ, ба мурод расида

     НОҲИДА -  ناھده ситораи Зуҳра, ситораи дурахшон

     НОҲИД ناهید аз номҳои духтарон бошад; маънии он дар луғот: 1. фариштаи покӣ;

2. ситораи Зуҳра, ки онро мутрибаи фалак ҳам гуфтаанд («Амид», ситораи Зуҳра («Ф.Шоҳнома», «Муъин»); сайёраи Зуҳра («ФЗТ»); 

3. духтари норпистон («Муъин»);

4. номи духтари Қайсари Рум – Катоюн ва ё Китоюн низ мегуфтанд («Ф.Шоҳнома»);

5. номи модари Искандар («Ф.Шоҳнома»).

    НОҶИДА -  ناجده баландмартаба; ёридиҳанда; равшанкунанда

    НОҶИЯ -  ناجیھ пирӯз, муваффақ; солим; наҷотёбанда 

    НУҚРА - (форсӣ). نقره филизи гаронбаҳои сафедранг, сим

    НУРАФШОН نورفشان номи духтарон аст; пурзиё, нуронӣ, соҳиби фару зебоӣ.

    НУРА -  نوره нур, сафедӣ, рӯшноӣ

    НУРИЯ -  نوریھ дурахшон, пурзиё, тобон, мунаввар, гармрӯ

    НУРИҶАҲОН - نورجھان равшан, тобон, дурахшон

    НУСАЙБА - (арабӣ). نسیبھ дорои ҳасабу насаб, шариф; номи саҳобӣ

    НӮШИН نوشین исмест аз асмои бонувон; маънии он дар луғат: 1. ширин («Зебоном»);

2. биҳиштӣ («Зебоном»);

3. ҷовидон («Зебоном»).

НӮШОБА نوشابه аз номҳои духтарона аст; маънии он дар луғат: оби хушгувор («Зебоном»). 

НӮШФАР نوشفر ном барои бонувон аст; маънии он дар луғат: бошукӯҳи ҷовидон, бошӯкуҳи пойдор («Зебоном»).

НӮШОФАР نوش آفر ном барои бонувон бошад; шодибахш, хурсандиоваранда.

НӮШОФАРИН نوشافرین номест мансуб ба занон; маънии он дар луғат: созандаи шаҳди ширин («Зебоном»).

Поделиться новостью
Шарҳ
(4)
Назир 2019-12-03, 01:33
Номи духтарам
Посух
Назирчон 2019-12-13, 16:17
Конибодом
Посух
Низора 2020-02-13, 22:24
маънои Низора ёфта шавад
Посух
Навруз 2020-02-26, 23:28
Маънои ном
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(4)
Назир 2019-12-03, 01:33
Номи духтарам
Посух
Назирчон 2019-12-13, 16:17
Конибодом
Посух
Низора 2020-02-13, 22:24
маънои Низора ёфта шавад
Посух
Навруз 2020-02-26, 23:28
Маънои ном
Посух
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Tayron Test For 2