Test For
Номномаи Исломӣ | Номҳои писарона бо ҳарфи "К"
469

К –

 

КАБИР а. کبیر 1. бузург («ФЗТ», «Муъин», «ФНЭ»); меҳин, меҳина («Вожаҳои сара»); калон («Фарҳехта»).

2. бузург дар тавоноӣ ва дар давлату сарват ва зӯру қувват («Нозим», «Деҳхудо»);

3. солдор, он ки дорои соли бисёр бошад («Деҳхудо»); 

4. ба балоғат расида, комилгашта («ФНЭ»);

5. баландмартаба («ФНЭ»); 

6. тануманд («ФНЭ»); азим («Нозим», «Деҳхудо»);

7. исми ҳиндӣ-туниёист («Дурҷ»);

8. лақаби Искандари Мақдунист («Дурҷ»);

9. лақаби Куруши Ҳахоманишист («Дурҷ»); 

10. лақаби Дориюши аввал подшоҳи Ҳахоманишӣ («Дурҷ»);

11. ниг. Абдулкабир.

КАВСАР کوثر чашмае дар биҳишт.

КАЁ کیا 1. бузургӣ, арҷмандӣ («Зебоном»);

2. подшоҳ («Дурҷ»).

КАЁВУШ کیاوش мисли подшоҳ, монанди подшоҳ («ФНЭ»).

КАЁЗОД کیازاد зодаи бузургон, аз нажоди шаҳрёрон ва арҷмандон («Зебоном»).

КАЁН کیان 1. бузургон

2. подшоҳон.

КАЁНӮШ کیانوش бузургу ҷовидон («Зебоном»).

КАЁРОД کیاراد бузургибахшанда («Зебоном»).

КАЁРУХ کیارخ касе, ки рухаш монанди подшоҳон ё шаҳрёрон бошад, касе, ки чеҳра ва рӯи бузургонро дорад («Зебоном»).

КАЁФАРکیافر бузургу бошукӯҳ, шаҳрёри бошукӯҳ («Зебоном»).

КАЙ کی подшоҳи бузург.

КАЙВОН کیوان номи Зуҳал аст («Сиҳоҳ», «Л.Фурс»); номи ситораи Зуҳал, ки ба фалаки ҳафтум аст («Муъин», «Fиёс», «Туҳфат-ул-аҳбоб»); 

2. монанди бузургон, монанди шоҳон («Зебоном»).

КАЙКОВУС کیکاوس 1. ба маънии одил ва асил ва наҷиб бошад, чи Кай ба маънии одил ва Ковус ба маънии асил ва наҷиб ҳам омадааст («Дурҷ»); 

2. подшоҳи орзу, шаҳрёри хоҳишҳо ва орзуҳо («Зебоном»);

3. номи подшоҳе аз Эрон, ки Рустам аз рафиқони ӯ буд («Fиёс»); дувумин подшоҳ аз силсилаи Каён, писари Кайқубод, падари Сиёвуш, Ковус ҳам гуфта шуда («Амид»).

КАЙҚУБОД کیقباد 1. шоҳи маҳбуб ва гиромӣ («ФНЭ»);

2. падари Кайковус ва аввалин шоҳи каёниён («ФНЭ»);

КАЙХУСРАВ کیخسرو 1. подшоҳи некном («ФНЭ»);

2. писари Сиёвуш, севумин подшоҳи Каёниён («ФНЭ»); 

КАЛИМ а. کلیم1. сухангӯ («Фарҳехта», «ФНЭ»);

2. ҳамсухан («Фарҳехта», «ФНЭ»); ҳамсуҳбат («ФЗТ», «Муъин»);

3. лақаби Мӯсо (а) чаро ки аксар бо Ҳақ таоло калом мекарданд («Fиёс»); 

2. гуфт, гуфтор

КАМОЛ а. کمال 1.пуррагӣ, мукаммалӣ; фазилат («ФЗТ»);

2. ниҳоят, мунтаҳо («ФЗТ»); тамом шудан («ФНЭ», «Фарҳехта»);

3. тахаллуси шоирони номвар Камоли Исфаҳонӣ ва Камоли Хуҷандӣ. 

КАМОЛУДДИН а. کمال الدین 1. мӯҷиби тараққии дин («ФНЭ»); 

КАНЪОН а. کنعان номи сарзамине будааст байни Лубнон ва Сурияи қадим («ФНЭ»); номи шаҳри Яъқуб (а) («Fиёс»); номи шаҳрест, ки маскани Яъқуб (а) будааст («Бурҳон», «Онандроҷ», «Деҳхудо»).

КАРИМ а. کریم 1. сахӣ, босаховат; ҷавонмард, соҳибэҳсон («ФЗТ») бахшанда, баикром, сахӣ («Фарҳехта», «Муъин»); саховатманд («ФНЭ»); 

2. даргузаранда аз гуноҳ («Деҳхудо»); 

3. меҳмонпарвар («Вожаҳои сара»); 

4. некӯкор («Муҳаззаб-ул-асмо», «Ас-сомӣ-фи-л-асомӣ»); бузургвор баландҳиммат, боҷалол, меҳрубон, хайрхоҳ, некандеш, некниҳод («Деҳхудо»); 

5. ниг. Абдулкарим.

   КАРАМ -  کرم бахшиш ва саховат

   КАРИМ -  كریم босаховат, бахшандаи гуноҳ (сифати Худо).

   КАЮМАРС کیومرث 1. зиндагии гузарон, аз миён раванда, фаношаванда («Зебоном»);

2. номи подшоҳе, ки аввал дар ҷаҳон подшоҳӣ карда («Онандроҷ», «Деҳхудо»).

КАЮМЕҲР کیومهر меҳри зиндагӣ, меҳри пайванд миёни офарида ва офаридгор («Зебоном»). 

КОВА کاوه 1. оҳангари инқилобӣ, маъруф дар аҳди бостон, ки алайҳи Заҳҳоки мордӯш ба по хост («ФНЭ»); номи оҳангарест, ки бар Заҳҳок хурӯҷ карда, Фаридунро ба тахт нишонда буд («Fиёс»);

2. лафзи «кова» ба маънии шуҷоъ аст, ба шарте, ки «ҳо» – ро зиёда шуморанд («Сироҷ», «Fиёс»).

КОВАН کاون огоҳкунанда, огоҳидиҳанда («Зебоном»).

КОВУС کاوس аз подшоҳони силсилаи каёнӣ, писари Кайқубод ва падари Сиёвуш («ФНЭ»); 

КОМАК کامک орзу, хоҳиш («Зебоном»).

КОМБАХШ کامبخش 1. муродбахш, бахшандаи ком, диҳандаи орзу («ФНЭ», «Муъин»); бахшандаи орзу, ба орзу расонанда;

2. фарзанди кӯчаки Оламгир аз Темуриёни Ҳинд. Дар соли 1088 ҳ.қ. ба дунё омада ва аз ҷониби падари худ ба ҳукумати Дакан мансуб гардид ва дар соли 1119 ҳ.қ. дар ҷанге, ки дар Ҳайдаробод рух дод, ба қатл расид («Деҳхудо»).

КОМВАР کامور комҷӯ, комхоҳ, комрон («Зебоном»).

КОМДЕҲ کامده муродбахш, комбарор, комдиҳанда.

КОМДИН کامدین он ки дар дин ба комёбӣ расида бошад («Зебоном»). 

КОМБИН کامبین комхоҳанда, орзуманд, хушкунанда («Зебоном»).

КОМБУД کامبود нигаҳбони ком ва орзу («Зебоном»).

КОМВАР کامورкомҷӯ, комхоҳ, комрон («Зебоном»). 

КОМГОР کامگار ба орзуи худ расида, комёб; хушбахт, саодатманд («ФЗТ»); комраво, муваффақ, комрон («ФНЭ»); 

КОМЁБ کامیاب бамуродрасида, хушбахт.

КОМЁР کامیار 1. хушбахт, бахтёр («ФЗТ»), комёб, комраво. муваффақ, фирӯзманд («Фарҳехта»); 

2. пуштибони орзуҳо, бароварандакунандаи хоҳишҳо («Зебоном»).

КОМИЛ а. کامل 1. пурра, тамом («ФЗТ»); он чи ба камол расида («Фарҳехта», «ФНЭ»);

2. ба камол расида, бе айбу нуқсон («ФЗТ»); беайб, бенақс («Фарҳехта», «ФНЭ»); дуруст («Муъин»);

3. фозил, донишманд, соҳибҳунар («ФЗТ», «ФНЭ»); доно («Вожаҳои сара»);

4. яке аз баҳрҳои арӯз, ки дар як байт мутафоилун ҳашт бор такрор мешавад («ФЗТ»); номи баҳрест дар аз нуздаҳ буҳури ашъор («Fиёс»). 

КОМКОР کامکار хушгузарон («Зебоном»). 

КОМНӮШ کامنوش орзуи ҷовидон («Зебоном»).

КОМРОД کامراد ҷавонмарде, ки ба орзу расидааст («Зебоном»).

КОМРОН کامران 1. ба муроду мақсади худ расида, хушбахт, бахтёр («ФЗТ»); боиқбол, некбахт, саодатманд («Нозим»); хушиқбол, хушзиндагонӣ («Деҳхудо»);

2. комхоҳанда, орзуманд, хоҳишкунанда («Зебоном»);

3. маҷ. пуриқтидор, он ки ҳукмаш ба ҳама чиз равост («ФЗТ»); он ки амалу орзуҳои худро таҳқиқ бахшад; баҳраманд, комёб («Фарҳехта», «ФНЭ»); хушгузарон, айёш («Муъин»); 

КОМҶӮکامجو ҷӯёи орзу («Зебоном»).

КОТРИН کاترین 1. фарзона, доно («Зебоном»);

2. меҳрварз («Зебоном»);

3. донои бузург («Зебоном»).

КОШИФ کاشف кашфкунанда, ошкоркунанда.

КУБОДکباد доно, донишманд («Зебоном»). 

КУРУШ کروش бунёдгузори силсилаи Ҳахоманишӣ, ки аз соли 559 то 529 пеш аз милод подшоҳӣ карда («ФНЭ»).

КӮҲЗОД -  کوھزاد дар кӯҳистон таваллудшуда

 

 

Қ –

 

 

 

ҚАБУЛ а. قبول 1. пазируфтан, пазироӣ, писанддидан («ФЗТ», «Fиёс»); пазириш («Фарҳехта»);

 

2. хубӣ; зебоӣ, ҷамол («Фарҳехта»);

 

3. қабул дар истеъмоли форсӣ аксар ба маънии мақбул ояд («Fиёс»). 

 

     ҚАДАМ - قدم гом, ташриф, иқдом дар коре

 

     ҚАЙС а.قیس номи мардест, ки аз ишқи Лайлӣ шуҳраи ҷаҳон гашт ва ба номи Маҷнун машҳур гардид;

 

ҚАЙСАР قیصر 1. бар вазни ҳайдар, фарзанде бошад, ки модараш пеш аз он, ки ӯро бизояд, бимирад ва шиками модарро бишкофанд ва он фарзандро берун оваранд ва чун аввали подшоҳони қайсар, ки Ағустус ном дошт, инчунин ба вуҷуд омад, бинобар ин бад-ин исм мавсум гашт («Бурҳон», «Деҳхудо»);

 

2. Қайсар лақаби Юлиюс Имперотури Рум (таваллуд 100 ва вафот 44 қабл аз милод) буд. Пас аз вай имперотурони Рум аз хонадони вайро ба лақаби қайсар хонданд ва баъдҳо ҳамаи имперотурони Румро Қайсар номиданд («Деҳхудо»). 

 

ҚАЙЮМ а.قیوم пойдор, устувор, поянда, абадӣ («ФЗТ», «Фарҳехта»); сиғаи маболиға, ба маънии бисёр қоимшаванда («Fиёс»); бемонанд ва беҳамто («Мунтаҳо», «Деҳхудо»). 

 

ҚАЛАМШОҲ قلمشاه 1. соҳибқалам

 

2. маҷ. соҳибсухан.

 

ҚАЛАНДАР قلندر 1. дар асл каландар буд (ба кофи арабӣ, ба маънии кундаи нотарошида, ки дар паси дар андозанд, то зуд кушода нагардад; пас тағйири аслина ба сабаби ихтилофи Арабу Аҷам қаландар (ба қоф) шуда; баъзе муарраб гуфтаанд, аввал саҳеҳ аст («Хиёбон»); ва дар «Ҷавоҳир-ул-ҳуруф» навишта, ки дар асл ғаландар (ба ғайни муъҷама) буд («Fиёс»); 

 

2. дарвеши оворагард, марди муҷарради аз дунё дасткашида («ФЗТ»); дарвеши беқайд дар пӯшок ва хӯрок ва тооту ибодот («Фарҳехта»); шахси муҷаррад ва беқайд («Муъин»); қаландарон тоифае аз сӯфиён буданд, ки мӯйи сари хешро метарошиданд.

 

   ҚАМАР - قمر моҳ, моҳтоб

 

   ҚАНОАТ а.قناعت1. ризомандӣ ва хушнудӣ, қонеӣ ва розигӣ ба чизи кам; кифоя, басандагӣ («ФЗТ»); розӣ шудан ба андак чиз («Fиёс»);

 

2. сарфаҷӯӣ («Фарҳехта», «Муъин»). 

 

ҚАНДИЛ ю.-а. قندیل шамъ ва чароғ («Муъин»); чароғдон («Вожаҳои сара», «Фарҳехта»). 

 

ҚАҲРАМОН а. قهرمان 1. паҳлавон, далер («ФЗТ»); шуҷоъ («ФНЭ»); диловар («Муъин»); 

 

2. ғолиб («ФЗТ»);

 

3. ҳунарнамо («ФЗТ»). 

 

ҚАҲҲОР а. قهار 1. сахтгир, хашмовар;

 

2. ҳокими мутлақ, мустабид;

 

3. ғолиб, музаввар; 

 

4. ниг. Абдулқаҳҳор. 

 

   ҚАЮМ -  قیوم поянда, устувор, ҳомӣ (яке аз номҳои Худо)

 

   ҚИЁМ - قیام рост истодан, рост хестан

 

   ҚИСМАТ -  قسمت ҳисса, насиб, баҳра, тақдир, сарнавишт

 

   ҚОБИЛ I а. قابل 1. қабулкунанда, пазиранда («Фарҳехта», «ФЗТ»); пазиро («Вожаҳои сара», «Муъин», «ФНЭ»). 

 

2. лоиқ, сазовор, писандида («ФЗТ», «Фарҳехта», «Муъин», «ФНЭ»); дархуранда, шоиста, дархур («Вожаҳои сара»); 

 

3. мустаъид, истеъдоднок, қобилиятнок («ФЗТ»); корозмуда, тавоно («ФЗТ», «ФНЭ»); огоҳ, «Фарҳехта»); ботаҷриба («Муъин»). 

 

4. пешоянда («Вожаҳои сара», «Fиёс»);

 

5. соли оянда («Fиёс»); оянда («Фарҳехта»); мозӣ. 

 

ҚОБИЛ II а. قابیل дар ривояти Таврот номи яке аз писарони Одам; фарзанди Одам ва Ҳавво ва бародари Ҳобил аст. 

 

ҚОБИЛ III а. قابل номе аз номҳои Худои таъоло («Деҳхудо»).

 

ҚОБУС I قابوس марди некрӯи хушранг («Мунтаҳо», «Деҳхудо»). 

 

ҚОБУС II قابوس муарраби Ковус; ки номи яке аз подшоҳони Каён аст («Мунтаҳо», «Деҳхудо»); номи подшоҳе; муарраби Ковус («Мунтахаб») ва баъзе навишта, ки номи ҳакиме, ки подшоҳи Астаробод буд («Fиёс»); 

 

ҚОДИР а. قادر 1. боиқтидор, тавоно, нирӯманд («ФЗТ», «Вожаҳои сара», «Муъин», «Мунтаҳо»); қадир, боқудрат, муқтадир; молик, мусаллат; 

 

2. ҳозиқ, корозмуда («Нозим», «Деҳхудо»); озмуда, «Вожаҳои сара»); 

 

3. тавонгар, бениёз («Вожаҳои сара»);

 

4. ниг. Абдулқодир. 

 

    ҚОИД -  قائد роҳнамо, роҳбар, пешво

 

    ҚОИМ -  قائم рост, устувор, истода, барпо

 

     ҚОНЕЪ а. قانع ризоманд.

 

ҚООН м. قاآن подшоҳи муғул («ФЗТ»); номи писари севуми Чингизхон. 

 

ҚОРӢ а. قاری қироаткунанда, хонанда, ёдкунандаи Қуръон («ФЗТ»); 

 

ҚОСИМ а. قاسم 1. тақсимкунанда, қисматкунанда, бахшанда («ФЗТ»); бахшкунанда («Нозим», «Онандроҷ», «Деҳхудо», «Муъин», «Фарҳехта»); тавзеъкунанда («ФНЭ»);

 

2. номи писари Муҳаммад, паёмбари гиромӣ, саллалоҳу алайҳи васаллам. 

 

ҚОҲИР а. قاهر яке аз сифатҳои Худованд, қаҳркунанда, ғазабкунанда, хашмгин; маҷ. болодаст, ғолиб («ФЗТ»); чира («Муъин», «Вожаҳои сара»); мақҳуркунанда («ФНЭ»); шиканандаи комҳо («Фарҳехта»); шиканандаи корҳо («Муҳаззаб-ул-асмо», «Деҳхудо»). 

 

ҚУБОД قباد 1. маҷ. шоҳ.

 

2. яке аз шоҳони Эрони қадим - падари Нӯҳ.

 

ҚУВВАТ а. قوت 1. зӯр, тавоноӣ, қудрат ва имконияти фаъолият («ФЗТ», «Муъин»); нерӯ, тоқат («ФНЭ»); тавон, тоб («Вожаҳои сара»); қувва, нерӯ («Онандроҷ», «Деҳхудо»);

 

2. устувор («Вожаҳои сара»);

 

3. дилгармӣ («Вожаҳои сара»).

 

ҚУДДУС а.  قدوس1. пок, бисёр пок («Вожаҳои сара»); пок аз айб ва нақс («Фарҳехта», «Мунтаҳо», «Деҳхудо»);

 

2. муборак («Деҳхудо», «Фарҳехта», «Муъин»);

 

3. ниг. Абдулқуддус. 

 

ҚУДРАТ а. قدرت 1. тавоноӣ, зӯр, нерӯ («ФЗТ»); тавоноӣ доштан, тавонистан («Муъин», «Фарҳехта»); тавон доштан, тавон («Вожаҳои сара»); зӯрмандӣ («ФНЭ»);

 

2. бениёз будан («Вожаҳои сара»). 

 

ҚУРБОН а. قربان 1. наздикӣ, қаробат («ФЗТ»); наздик шудан («Вожаҳои сара», «Фарҳехта», «ФНЭ»);

 

2. ҳамнишин («Мунтаҳо», «Онандроҷ», «Деҳхудо», «ФНЭ»);

 

3. надим («ФНЭ»); надими хоси подшоҳ («Ақраб-ул-маворид», «Мунтаҳо», «Онандроҷ», «Деҳхудо»); 

 

Поделиться новостью
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД
Шарҳ
(0)
ҲАНУЗ ШАРҲ НЕСТ
НОМАТОНРО НАВИСЕД
ШАРҲАТОНРО ГУЗОРЕД